19 de abril de 2015

TREBALLS VOLUNTARIS (32): LA SETMANA SANTA I OCTAVA DE PASQUA

Des de la candeleria en la Sagristia a xicotetes estones d'interval el campaner Antonio preparava el protector de cartó per a les candeles aprofitant uns cartells durs que d'esta manera resulten reutilitzats.  Al final van ser 250 protectors col·locats en les seues respectives candeles, però com vam dir en l'anterior article no va haver-hi suficients.  Primer dibuixar el model, tallar, apegar i finalment col·locar en el ciri. 

Entre tant el dia de Sant Josep després de pujar la dita imatge a la seua fornícula,  Campaners prepararem el anda de Jesús Ressuscitat i abaixarem la imatge a fi de netejar-la.  El dia 22 de març  Antonio preparà l'Estendard de la Dolorosa, i Felipe prepare les barres de la imatge de María al peu de la Creu.

El Diumenge de Rams a la vesprada vam llevar el mantel de l'Altar adossat del Retaule de la Capilla del Santíssim, els candelabors, guardem la creu parroquial en la Sagristia i apartem els bancs per a preparar la baixada de la imatge de María al peu de la Creu.
Enguany no guardarem les creus dels altars laterals, sinó que les cobrirem amb uns draps i encara que el costum ha sigut posar draps foscos per a evitar un aspecte excessivament fúnebre en l'Església, les cubrirem amb draps blancs, que cobrien la creu i harmonitzaven millor amb els tons clars de l'Església Parroquial.
El Dimecres Sant prepararem el Monument col·locant les palmes, i rams d'olivera, estora, i el Dijous Sant, les plantes i les flors predominant un to senzill, i una decoració sòbria, més coincident amb els misteris que celebrem.  Felipe per a cada processó aparte els bancs de la nau central per a poder passar les imatges.

Finalitzat la missa del Dijous Sant i portat el Santíssim Sagrament al Monument, i després de tocar per primera vegada en el Tridu Pascual en este moment la Matraca, Campaners acudirem al Presbiteri per a despullar l'Altar Major, i cobrir la imatge del Crist del Perdó però enguany en compte d'açò hem optat per abaixar la imatge a fi de vigilar-la també mirant si patix clavillaments, presència de corcó… d'esta manera es neteja  i es col·loca en millor estat.  No obstant pareix millor cobrir la talla perquè causae raresa en feligresos i per a vigilar el seu estat serà millor baixar-la en una altra ocasió en cada any. Tenim imatges molt belles i antigues i tenim que vigilares per a procurar el seu bon manteniment per al futur.

El Divendres Sant a la vesprada abans dels Oficis, vam disposar el Crist de l'Agonia per a l'Adoració amb una tela roja i la seua peanya, i Felipe també s'encàrrega de portar del Museu al Pare Moreno el Lignum Crucis per a col·locar-ho en el Presbiteri a la vista dels fidels sobre un suport i després portar-ho al Museu.

Cada any el Dissabte Sant al matí ho dediquem amb el Rector a llevar tota la flor de les andes que han processonat en les celebracions de la passió i col·locar-les en el Presbiteri per a la Solemne Vigília Pascual.  Preparareem el nou Ciri Pascual, el foc, Aigua per a beneir, Candelabros Ciris, les lectures, vam posar la imatge del Crist del Perdó i es dóna un toc de neteja a l'església. Amb l'agilitat de repetir-ho molts anys ja tot ens resulta més fàcil però al final passem tot el matí per a desmuntar el Monument, col·locar la Creu, organitzar la Capella del Santíssim, preparar el Presbiteri… tot per a la celebració més important de l'any que comporta tantes tares que sempre ens ocupa tot el matí.

Una vegada Felipe va ajudar a baixar les imatges que van realizar el Sant Encontre el Diumenge de Resurreció, (Crist Resucitat i la Soledat), el Dijous de l'Octava de Pasqua ens reunirem per a preparar el Pal·li per a la processó de “Combregar d'Impedits” la Comunió de Pasqua que finalment no se celebra ja que cap malalt va demanar combregar. 
Felipe el dissabte 11 baixa la imatge de Sant Vicent Ferrer per a col·locarla en el Presbiteri i després finalitzada la Solemnitat tornà a pujar-la al Retaule de la Capella de les Santes Relíquies.
Antonio va col·locar el conopeo de color blanc en el Sagrari, una vegada ja estaba la imatge de Maria al peu de la Creu en la fornícula del Retaule.


Són tasques que reclamen una dedicació en dies concrets i hem de fer l'esforç de coincidir en eixos moments que no admeten trasllat perquè son actes que van a celebrar-se.  Ens compensa que estem junts i compartint tasques al servici de la nostra parròquia i la nostra gent.