1 de marzo de 2015

TREBALLS VOLUNTARIS (31): NOUS QUADRES I BAIXAR UNA ANDA

Felipe va recopilar unes fotos amb el seu correponent marc, de sacerdots que han exercit el seu ministeri sacerdotal en Moixent. Els cuadres han estat col·locats en la Sacristia baix de la campana “senyalera”.
Felipe esta intentant conseguir la foto del Sacerdot jesuita Leonardo Gasso (en 1957 es va trovar una foto i es feren copies, el seu diari va ser publicat en la Revista “el Faro”.  També estem tractant de tenir una foto d’altres Moixentis Sacerdots recents: Jose Luis Iniesta Albert, i Antonio Inesta Bas, tots fills de la comunitat cristiana. jesuites

Convocats el divendres 20 de febrer a les 20 hores, els campaners Felipe, Juan José, Sergio i Manuel ajudats pel Rector abaixem una anda de grans dimensions que estava en un entresolat de la cotxera de la Casa Abadia, per a traslladar-la a l'entrada de l'Església.  El anda es realitza en 1963 per a processonar la imatge del Sagrat Cor de Jesús i que només van eixir en processó dit any per les seues enormes dimensions.  Va ser un treball difícil i perillós per la dificultat de poder agafar-la i baixar-la en un local de reduïdes dimensions però amb l'habilitat força dels allí presents completarem més prompte del que pensavem la tasca.