8 de noviembre de 2014

AGENDA 2014: JESUCRIST REI DE L'UNIVERS I VERGE MILAGROSA


CRIST REI: La Solemnitat de Crist Rei (desde el Concili Vaticà II) marca el final de l'any Litúrgic: tot el que celebra l'Església s'orienta a Crist com a Senyor de la Història i de l'Univers.   La data varía u oscila entre els dies 20 y 26 de novembre.
Segons el Aleluya del Arxiu Parroquial de Moixent, del dia 30 de novembre de 1952. Després de la Missa de per el mati, en la plaça major es montava un altar, i per a la vesprada una processó amb el Santíssim Sagrament, al arribar a la plaça En José Pellicer llegia l’acte de consagració, després es tornava al Temple amb reserva del Santíssim. 

Vespra de Crist Rei, 22 de novembre
- Tres tocs d’avís a missa de 20.  Repic festiu, I Vol de  Sant Jaume i Nieves.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Crist Rei (final de l'any Litúrgic), 23 de novembre
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu, i Vol de Sant Jaume i de Nieves.   
  El tercer toc.Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres tocs d’avís a missa de 12.  Repic festiu, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


VERGE MILAGROSA: El 27 de noviembre es la festa litúrgica.  Moixent té un carrer dedicat i en una de les fatxades del carrer te una cerámica representant a la Milagrosa, també en diversos llocs de Moixent està la seua imatge (en el pati de la Residencia, la gruta del Calvari, la Font en el Calvari amb una cerámica…).  Per a este dia Voltejara la campana Santa Maria Mare de Déu, que té gravada la seua efigie.

Verge Milagrosa, 27 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu.