18 de noviembre de 2014

MUSEU PARE MORENO (5): EXPOSITOR DEL SANTÍSSIM I MODIFICACIONS

Amb la constant preocupació de millorar la senzilla exposició de peces vinculades al Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino i d'aprofitar la Capella del que va ser Convent per a mostrar altres peces i elements de la tradició i el cult de la vida cristiana de la nostra parròquia, el dijous dia 13 de novembre el Rector i Felipe van substituir després d'haver-ho pensat previament, l'ampla vitrina blava que albergava la Custòdia, Calze i Patena, Lignum Crucis i les dos corones anteriors dels Bustos-Reliquiaris de les Santes Úrsula i Córdula per una estanteria més senzilla, guanyant així mes espai per a mostrar altres elements i sobretot per a observar millor el Retaule de la Capella.
Convé saber que esta vitrina els organitzadors de la Mostra (funcionaris de la Diputació), la van projectar en 2007 per a albergar els dos Bustos de les màrtirs Úrsula i Córdula, però a l'hora de muntar la Mostra, la Comunitat Cristiana, no accepta bé la proposta perquè els Bustos de les primeres Relíquies que van arribar a Moixent reben diàriament la visita i el culte dels moixentins i de cap manera van accedir que es col·locaren allí com a peces de Museu, per la qual cosa es col·locaren eixes altres peces d'orfebreria.  La Mostra s'inaugura el 30 de març del 2007, hi encara faltaben peces que estaven exposades en l'Exposicó "La Llum de les Imatges Lux mundi" de Xàtiva.

En la Vitrina que contenia el Llibre “Missae in agenda  Defunnctorum ad celebrantium commoditatem Ex Missali Romano” de 1773, procedent del Convent, hem col·locat el Lignum Crucis, regal de l'Emperadriu Maria d'Àustria al Pare Moreno i el Calze amb la patena regal del Patriarca Sant Joan de Ribera al Venerable Cristóbal Moreno, i a l'estar més alts es pot contemplar millor i per totes les parts.

Una estanteria de ferro de dos estants de l'Església, la traslladarem  a la Capella-Museu per a col·locar el Llibre de Difunts en la part més baixa, i dalt també traslladarem un Expositor de metall que van regalar a la Parròquia les Marias de los Sagrarios en 1960 i que com el seu nom indica sèrbia per a fer l'exposició del Santíssim.  L'expositor s'encontraba sense ús en la Parròquia durant uns anys i encara que necessita una neteja de cara, de moment ja es troba a la vista en el Museu.  Davant de l'Expositor hem col·locat la Custòdia que procedix del Convent i que anteriorment estava en la vitrina.  I davall estan les dos Corones que durant tants anys han portat els Bustos-Reliquiaris de les Santes Úrsula i Córdula.  Així que tenim reunits en una estanteria la Custòdia i Llibre de Difunts procedents del Convent.  Ho vam rodellar de forma provisional fins a veure com podem protegir les peces,

Estem realitzant unes fitxes a manera de catequesi per a indicar cada peça, com ja vam fer amb la Creu Parroquial, i la Casulla que regal Sant Joan de Ribera al Pare Moreno.
També la Creu Parroquial la col·loquem més prop del Retaule per a poder estar amb més sintonia amb la Capella.  Després Felipe i Manuel van fer un esforç enorme pel pes de traslladar a mà la Vitrina del Museu a l'Església.

El passat estiu Campaners de Moixent ja col·locarem una mostra de fotos sobre En Antonio Marín, Rector de Moixent (1970-1997) que va morir el 27 d'abril d'enguany perquè les persones que no visiten l'Església Parroquial pogueren veure en la Capella.
D'esta manera Campaners junt amb el suport de la Parróquia pensem que conservant la Mostra del Pare Moreno, la Capella la podem aprofitar per a oferir mostres puntuals de peces restaurades del patrimoni parroquial o de fotografies sobre acontecimients importants que així poden acostar a altres persones mes allà de l'ambet parroquial.
Estem pensant obrir més a sovint la Capella-Museo ja anirem informant.