12 de noviembre de 2014

PER LLEVANT I PER PONENT TOT ES BONIC A MOIXENT (7): RESTES DE LA CASA SAGRISTÁ EN LA SERRA

Per a satisfacció i viu desig de continuar conéixent el terme del nostre poble, ara em anat directament a la Serra en les restes de l’ermita de la Casa Sagristá. El dia 30 d'octubre, a les 9 del matí en el cotxe de Felipe ens dirigirem Felipe i Lorenzo per la carretera que va a Navalón fins al quilometre 13 on a mà esquerra hi ha un entrador i a mà esquera altre cami que va al teularet.
Vam esperar al propietari de la Casa Escudero, Pedro a qui agraïm que ens portara fins a la Casa Sagristà com havíem quedat en el seu cotxe durant 3 kilometres que hi ha del entrador a les restes de la Casa Sagristà.  
A l'arribar al que va ser l'Ermita en el lloc més alt, està el solar i alguns murs que estan resistint a l'acció devastadora de l'home i del clima.  Un solar gran, i uns camps alrederor, prop dels que va ser l'ermita es troba la Casa Sagristá.  Mati agradable però impregnat per la nostàlgia d'una història que va ser molt visca en altres anys i que ara, en el córrer dels segles quasi a desaparegut del tot. 

Li informem ja dies abans a Pedro que segons els llibres de les Visites Pastorals de l'Arxiu Parroquial de Moixent, els anys en 1772 i 1784 és cita una Ermita dedicada a Santa Bàrbara, i en la Visita de l'any 1819 un Oratori dedicat a Sant Miquel.  (A principis de l'any 2015 Felipe te previst publicar en està pàgina un apartat sobre les Ermites i Oratoris de Moixent)
A continuació Pedro ens va tornar a la carretera de Navalón però ara per un altre camí  que possiblement  de calçada romana http://www.uv.es/~rgasco/nueva/via_aug_val.htm  i que portà fins al quilometre 12 de la dita carretera de Navalón
 
Aprofitarem per a prolongar el nostre recorregut per la muntanya, arribant fins al xicotet monestir de “Lumen Crucis” que los Hermanitos del Cordero  estan construint en terme de Moixent, passant Navalón a uns 4 quilòmetres segons està indicat, davant del Monestir de las Hermanitas del Cordero, estè en terme  d'Enguera i observarem l'estat de les obres.  (http://www.lumencrucis.org/