4 de junio de 2014

AGENDA 2014: TRIDUO AL SAGRAT COR DE JESÚS

Com Associacions vinculades a la devoció del Santíssim Sacrament, que han tingut vigència a Moixent, cal citar:
- En els llibres de Visites Pastorals de 1658 al 1819 de l’Arxiu Parroquial de Moixent, es cita que existien quatre Confraries entre elles: “Santísimo Sacramento.. y Sangre de Cristo”. Cofradia de Jesús, instituida el 21 de enero de 1582 y restablecida en 1823, llamada en la ultima visita del Santisimo Sacramento.
- En febrer de 1726, el Papa Benet XIII, segons el Llibre de Capitols, Institueix la devoció de les Quaranta hores i concessió d’indulgencies. 
- En gener de 1955, es crea la “Pia Union de las  tres Marias para los Sagrarios-Calvarios” encaregades d’acompanyar i buscar visitants als sagraris, abandonats, solitaris i poc visitats.   (L’any 1960 van obsequiar amb un Expositor de metal).
- Segons fa referencia el Aleluya, el dia 16 de maig de 1964, es va inaugurar a Moixent, l’Adoració Nocturna Espanyola, secció 142 de l’Arxidiòcesi de València, amb el Decret d’Erecció firmat el dia 23 d’abril de 1964.
- (En el Llibre de la Visita Pastoral de 1819 ja apareix l’Associació del Apostolat de l’Oració.  Actualment esta la Asociació Sagrat Cor de Jesús,  Erigida canonicament i aprovats els Estatuts per l’Arquebisbe de Valencia Carlos Osoro el dia 30 de març de 2011,  que celebra cult a l’Eucaristia, i que en pròxims dies parlarem d’ella)
En Moixent segons el LLibre Distribuidor 1913-1936, apareix en l’any 1933 per primera vegada els “Jueves Eucaristicos” i que es van celebrar molts anys.  Per algunes novenes segons consten en les Agendes Parroquials, també es feia Exposició menor / major del Santíssim
Les Quaranta Hores segons documentació en 1913 ja es realitzaven, en el mes de febrer i març amb Exposició, el segon dia per l’Ajuntament, i el tercer per els fiels i Confraries Amb la Constitució Canonica de la Adoración Noctura l’any 1964 (este any compleix 50 anys de la seua Erecció) s’encarrega de l’Exposició del Santíssim.

En el Presbiteri on veiem la imatge del Crist del Perdó en la Seu, hi havia fins  1974 un dosser amb la pintura de Jesús Eucarístic,  que per a situar la Seu, es va procedir a substituir per l'actual imatge del Crist del Perdó.  El peculiar d'eixa pintura de Jesucrist Eucarístic, es que al baixar i pujar (estirant una cordeta) fent la funció d'ostensori.   Al baixar deixava al descobert el Santíssim Sagrament, que es trobava sobre un Expositor-Tabernacle de fusta bellament adornat amb tapissos rojos amb vidres.   Darrere del presbiteri, està la porta en mitat d'un arc de migpunt adornat i decorat i que actualment es pot apreciar ja que només s'ha modificat la part que mira a la nau, de tal manera que l'espai del Expositor-Tabernacle seguix igual però sense adorns d'este, i amb l'abertutra per a l'Exposició del Santíssim tapidada en la que està la imatge del Crist del Perdó.

Abans es feia un Novenari  que solia començar el Dijous que era la Solemnitat del Corpus Christi (amb Expossició Major del Santíssim, Completes, Rosari y Novena, Letanies, Goigs), però després es pasa a fer un Triduo.  La setmana següent al Corpus Christi, el dimecres, dijous i divendres (Solemnitat litúrgica del Cor de Jesús), és celebra el Triduo al Sagrat Cor de Jesús, i a mes el 21 de juliol de 1962, Maria Calaguig Juan, moixentina i germana d’un Sacerdot fill del poble En Antonio Calabuig Juan i devot del Cor de Jesús, va instituir una dotació econòmica en una Fundació titulada “Pia Memoria del Reverendo D.Antonio Calabuig Juan y familia” per a garantir eixa celebració de manera solemne i la Festa, per tant el Triduo es fa desde l’any 1972 o 1973.
Enguany per a aproximar el Triduo a la Festa del Cor de Jesús es realitzara abans de la Solemnitat del Cos i la Sang de Crist, els dies 11, 12 i 13.
 
Passats uns minuts del  primer toc, es realitza l'Exposició del Santíssim Sacrament en l'Altar Major, és un moment molt important que anuncien les Campanes a tot el poble amb el toc d'Exposició del Santíssim.  De dilluns a divendres la campana dedicada al Cor de Jesús-Santíssim Sagrament volteja, però este dia voltejara més asiduament.   
Durant alguns anys l’Exposició es realitza en la Custòdia mes antiga i valuosa que procedix del Convent de Franciscans (és la Custòdia que té gravada la campana Cor de Jesús) i que està exposada en el Museu Pare Moreno

Triduo al Sagrat Cor de Jesús, 11, 12 i 13 de juny
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.  El segon i tercer toc Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre al final de la celebració.