8 de junio de 2014

AGENDA 2014: SANTÍSSIMA TRINITAT I FESTA DEL SAGRAT COR DE JESÚS

El diumenge següent a Pentecosta, com resumint el misteri diví tota l'obra de la redempció, des de l'Advent a la Pasqua se celebra esta solemnitat de la Santíssima Trinidat: el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, tres persones i un únic Déu verdader.
En la Visita Pastoral de 1819, en un tros de paper xicotet, es fa referencia a una Confraria de la Santíssima Trinitat fundada l’any 1874, però no tenim mes dades.

Està Solemnitat enguany coincidix en Moixent amb la festa del Sagrat Cor de Jesús.  L’Església Católica celebra la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús és el divendres després del II diumenge de Pentecosta, es celebra de color blanc. Aquesta devoció també es celebra tot el mes de juny i els primers divendres de cada mes.  
La devoció al Cor de Jesús, en el mes de juny es fa després del ritu de comunió l’Exposició menor del Santíssim, inclou també un Triduo preparatori (desde l’any 1973 possiblement), la Solemnitat del Corpus i la missa de festa amb processó, que sol celebrar-se prop del del dia del Patró Sant Pere Apòstol, al final de mes; es porta la comunió els primers divendres de mes y quant algu o solicita.
Abans es feia un Novenari al Cor de Jesús que solia començar la Solmenitat del Corpus Christi (amb Expossició major del Santíssim, completes, rosari y novena, lletanies, goigs); i “dijous Eucaristic”, desde 1935 hi ha devotes que durant l’any oferixen la missa al “amor misericordioso”.

L'origen d'aquesta devoció es deu a Santa Margarita Maria Alacoque, una religiosa d'una Congregació coneguda com a Orde de la Visitació. Santa Margarita va tenir revelacions extraordinàries per Jesucrist, que personalment la va instruir per difondre i propagar al món aquesta devoció piadosa.  

En l’Església de Moixent hi ha un enorme retaule lateral, dedicat al Sagrat Cor de Jesús, i en el centre del mateix està la dita l’imatge del Cor de Jesús, la qual està fundida en la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  Este retaule té adosats a cada lateral a Santa Margarita Maria Alacoque i San Juan Eudes,  sants que propagaren la devoció. També formen part del conjunt del retaule, dos religiosos en xicotetes capelles, i en el frontó dos àngels adoradors.  El retaule està coronat amb el monograma de Jesús “JHS” (Jesús, Hijo de Dios, Salvador), i damunt hi ha una vidriera d'estil gòtic, que representa al Sagrat Cor de Jesús. 
L’església també té un estendart bordat fet per Sor Segunda Asurmendi, i un magnìfica tela que segurament faria la funció de cubre-altar en el Retaule que té dedicat (Fotografia que vam publicar en el article Pròximamet el dia 26 de maig)

En Moixent la Capella en la Venta del Potro està dedicada al Sagrat Cor de Jesús presidint amb una imatge amb Jesús amb les mans obertes.  Hi ha una estatua en el Altet de Garrido.  Una Ceràmica en el Terme de les Alcusses prop del Pou del Consell.   En la Ermita de la Purísima Concepció (Casa Rabosa) en abril de 1925 es va beneir una imatge del Sagrat Cor de Jesús amb els brasos obert, amb remat del altar major, possiblement a la devoció que el sacerdot moixenti En Antonio Calabuig li professava al Cor de Jesús i que per enfermetat va estar uns messos en la Casa Rabosa.  La entonces Parròquia fins 1978 tenia en l’Altar Major, sobre l’imatge de la Titular el Sagrat Cor de Jesús.
L’imatge procesonal procedix de la Casa Rabosa, que per evitar l’esforç de baixar i pujar la del Retaule de l’Església es va pensar portar per l’any 1978 dita imatge. És de l’any 1942, és deconeix l’autor, donació de Higinio Domingo (Corral Nou).  Es un Crist jove, va descalç, mirant-nos, amb la mà esquerra assenyala el seu cor, i amb la dreta està mostrat la seua llaga.  Va vestit amb una túnica blanca amb sanefes daurades i amb un mant roig amb sanefes daurades  i porta una aurèola amb forma de Creu. 

En el Museu Pare Moreno hi ha xicoteta una imatge del Cor de Jesús y segons documentació de l’Ajuntament de Moixent, Arxiu Municipal de Moixent el  11 de noviembre de 1940 fa refencia “a Eduardo Aparisi Chirlaque por una imagen del Sagrado Corazón de Jesús para el ayuntamiento y subsidio: 160 pesetas”; el 31 de desembre de 1940 “A Eduardo Rey Bacete por un farolito y un reporte de hierro forjado para alumbrar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús entronizado en este Ayuntamiento”; el 31 de desembre de 1940 “Cura párroco por el 3º y 4º trimestre de la misa de once y festividad de la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en el ayuntamiento”; i el 31 de març de 1941 “Satisfecho a Pascual Aracil Martinez por un dosel y pedestal para la imagen del Corazón de Jesús entronizado en este ayuntamiento”.

En el llibre de la Visita Pastoral de 1819, en la pàgina 30 apareix la següent data sobre l'Associació del L'Apostolat de l'Oració (Secció Senyors/es): “La Asociación del Sagrado Corazón de Jesús esta agregada al Apostolado de la Oración, que a su vez goza de todas las Indulgencias concedidas a la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en Roma”
Després de la guerra civil torna a ressorgir.  El Apostalat de l’Oració en la contabilitat de 1942 a 1956 es  pagava al Predicador, al Campaner, a la Banda de Música, cantores, i per disparar una traca.  L’any 1963 el “Apostolado de la Oración” va pagar unes andes per a processonar l’imatge del Sagrat Cor de Jesús, però sols van eixir este any.  Ara estan guardades en la Casa Abadia.  L’Associació està Erigida canònicament i aprovats els Estatus pel nostre Arquebisbe Monsenyor Carlos Osoro el dia 30 de març del 2011.
 
Te com a fins: Promourer la santificació dels associats com batejats, fomentar la devoció al Sagrat Cor de Jesús.  Estimular l'Adoració al Santíssim Sagrament. Desenvolupar el coneixement de la fe i el seguiment cristià. Portar una vida acord i coherent amb la fe profesada i donar testimoni d'això. 
I d’activitats: Celebrar els nou primers divendres de mes, amb adoració Eucarística i devoció al Cor de Jesús.  Resar diàriament al Sagrat Cor de Jesús, participant al mateix temps en l'Exposició menor i en l'Eucaristia, al llarg del mes de juny.  Commemorar un solemne Triduo amb motiu de la Solemnitat del Cor de Jesús.  Programar amb el consentiment del Consiliari una solemne festa, amb processó inclosa dedicada al Sagrat Cor de Jesús i al Corpus Christi.  Visites als malats.  Practicar obres de caritat.  Col·laborar amb totes les activitats que mamprenga la parròquia durant el curs pastoral.

La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament fundida l’any 2006, volteja  durant tot el mes de juny al migdia i al primer toc de missa, cada 1er divendres de mes (de cctubre a juny) i de manera particular el dia del Corpus i en la Festa del Cor de Jesús. 

Vespra de la Santíssima Trinitat, 14 de juny
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Santíssima Trinitat i Festa del Sagrat Cor de Jesús, 15 de juny
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves. El tercer toc Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer toc Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
-Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Vols de processó de 20:30:
-Tres Vols d'avís amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament
  Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre a l’eixir el Cor de Jesús del Temple Parroquial
 • Durant la processó “Solo” de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
 • Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre al entrar el Cor de Jesús a la Parròquia.
   Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre, al finalizar la processó.