15 de junio de 2014

AGENDA 2014: CORPUS CHRISTI

Corpus Christi o Solemnitat del Cos i la Sang de Crist, és una festa de la Església catòlica destinada a celebrar la Eucaristia. La seua principal finalitat és proclamar i augmentar la fe dels catòlics en la presència real de Jesucrist en el Santíssim Sagrament.

La celebració es du a terme el dijous posterior a la solemnitat de la Santíssima Trinitat, que al seu torn té lloc el diumenge següent a Pentecostés (és a dir, el Corpus Christi se celebra 60 dies després del Diumenge de Resurrecció). Específicament, el Corpus Christi és el dijous que seguix al nové diumenge després de la primera lluna plena de primavera de l'hemisferi nord. En alguns països esta festa ha sigut traslladada al diumenge següent per a adaptar-se al calendari laboral.
És la processó prinicpal de les processons, perquè no és una imatge la que passa pels carrers de la població, és el mateix Déu, real i verdaderament present en la Eucarístia.

Abans quant la Solemnitat es celebraba el Dijous amb horari de misses de diumenge amb la processó i solia començar el Novenari al Cor de Jesús, i el Dijous de la Octava es celebrava una processó fins l’any 1955.  Desde 1990 la Solemnitat del Corpus Christi es celebra el Diumenge.

A més de les celebracions Eucaristiques, a les huit de la vesprada, se celebra des de molt antic una processó amb el Santíssim Sagrament perquè esta prescrit que la processó de l’Eucaristia s’ha de fer abans d’amagarse el sol.  Els fidels particularment els xiquets i xiquetes que s’han incorporat a l’Eucaristia en la Comunió es tornen a vestir de tratge d’eixa primera comunió i van davant de la Custòdia. Alguns balcons per on transcorre la processó apareixen engalantas amb colgadures.  Acompanyant al  Santísim baix Pal·li,  van les Autoritats del Poble i la Banda de Música que el Rector convida amb uns mesos abans i que després agraïx la seua participació. 
La processó es deté en les “estacions” del recorregut els fidels preparen una tauleta per a col·locar la Custòdia i adorar publicament uns minuts a Jesús present en l’Eucaristia. Hi han quatre “tauletes” (una en el carrer major, dos en el Venerable Pare Moreno, una en la Plaça de l’Església),  La tauleta esta meravellosament guarnida de tovalles, flors, plantes, de verd aromàtic de la serra (romer, timó, prevella…), el Sacerdot deixa la Custòdia en la “tauleta” i es posa de genolls i tots canten i pregen. 
Durant el trajecte de la processó es repeteix diverses vegades  la jaculatoria que s'ha repetit diverses vegades "Lloat siga el Santíssim Sacrament de l'Altar".  Al arribar a l'Església s'adora al Santíssim, un cant d'acció de gràcies,  l'oració de desagravi, el Rector beneïx amb la Custodia i es reserva.

En la Solemnitat del Corpus Christi també es celebra el día de la Caritat: día grandisim per a les Campanes. Per a tant gran festa, Voltejen totes les Campanes, si be, hi ha una que te una funció més asidua en solitari per estar dedica al Santíssim Sagrament: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, que a més de tindre gravada  la Custòdia de Moixent que procedeix del Convent de Franciscans, en l'epígraf del mig peu te l’inscripció: "Alabado sea el Santisimo Sacramento de l'Altar" durant tot el mes de juny dedicat al Cor de Jesús la campana sona diàriament recordat en l'Àngelus i a la vesprada en el primer toc de missa convocant a celebrar l'Eucaristia i adorar Jesús en el Santíssim Sacrament en l'Exposició menor; la campana Titular, Sant Pere Apòstol, també te fundida una gran Custòdia.

Vespra del Corpus Christi, 21 de juny
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol General.

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
- Vol General al final de la celebració.

Corpus Christi, 22 de juny
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.El tercer toc Vol General. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
  Vol General a l’eixir el Santíssim Sagrament del Temple Parroquial
• Durant la processó Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
• Vol de Sant Pere Apòstol, al pujar el Santíssim per el carrer “Màrtirs”.
• Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament al entrar el Santíssim a la Parròquia.
• Vol General, al finalizar la processó.