1 de junio de 2021

PROGRAMA DE TOCS: TRIDUO I FESTA AL SAGRAT COR DE JESÚS

TRIDUO AL COR DE JESÚS: Durant tot el mes de juny l'església celebra la devoció al Cor de Jesús, i que a Moixent compta amb un gran arrelament. Cada primer divendres de mes es porta la comunió els primers divendres de mes als malalts e impedits. Com l'any passat, de dilluns a divendres mentres es resa el Rosari, hi ha Exposició menor del Santíssim Sagrament, se canta la Oració propia del dia del Corpus Christi,  es resen les Lletanies del Sagrat Cor de Jesús, l’acte de Desagravi, es beneïx amb el copó i es reserva mentres es canta algun cant del Cor de Jesús.  
 
En l’Església de Moixent hi ha un enorme retaule lateral, dedicat al Sagrat Cor de Jesús, i en el centre del mateix està la dita l’imatge del Cor de Jesús, la qual està fundida en la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  Esta imatge ixia en la processó des de l’any 1942 fins l’any 1977 en que per evitar l’esforç de baixar i pujar aquesta i els perills, es va portar una talla de la Ermita de la Purísima Concepció (Casa Rabosa) per a processonar que durant l’any esta en el Museu Pare Moreno.
 
En la Capella del Santíssim hi ha expossat un estendart bordat fet per Sor Segunda Asurmendi, i un magnìfica tela que segurament faria la funció de cubre-altar en el Retaule que té dedicat. 
 
La primera constancia escrita de l'Associació de l'Apostolat de l'Oració (Secció Senyors/es) data de 1819.  Està Erigida canònicament i aprovats els Estatus el dia 30 de març de 2011 pel entonces Arquebisbe de València Monsenyor Carlos Osoro.

La primera data del Triduo apareix l’any 1892 en el Llibre Racional de l'Arxiu Parroquial de Moixent.  Anys després es feia un Novenari  que solia començar el Dijous que era la Solemnitat del Corpus Christi (amb Expossició Major del Santíssim, Completes, Rosari y Novena, Letanies, Goigs),  a més el 21 de juliol de 1962, Maria Calaguig Juan, moixentina i germana d’un Sacerdot fill del poble En Antonio Calabuig Juan i devot del Cor de Jesús, va instituir una dotació econòmica en una Fundació titulada “Pia Memoria del Reverendo D.Antonio Calabuig Juan y familia” per a garantir eixa celebració de manera solemne i la Festa, al voltant de l’any 1974 es pasa a fer un Triduo el dimecres, dijous i divendres.  Com  l’any passat, per a enguany l’ultim dia del Triduo, divendres, coincidix amb la Solemnitat litúrgica del Cor de Jesús.  L’Exposició es realitza en la Custòdia més antiga i valuosa que procedix del Convent de Franciscans (és la Custòdia que té gravada la campana Cor de Jesús).  I la misa de la festa sera el diumenge 13 de juny dia de Sant Antoni de Padua però com l'any passat sense la processó degut a la pandèmia.
 
La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament fundida l’any 2006, de dilluns a divendres realitza el toc de missa diaria, convocant a l’eucarístia i els primer divendres de més volteja en el primer toc de missa convocant a celebrar l'Eucaristia i adorar Jesús en el Santíssim Sagrament en l'Exposició,  és un moment molt important que anuncien les Campanes a tot el poble amb el toc d'Exposició del Santíssim;  i També de manera particular el dia de la Solemnitat del Corpus i en la Festa del Cor de Jesús. 
 
Triduo al Sagrat Cor de Jesús, 9, 10, 11 de juny
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
 
Festa del Sagrat Cor de Jesús, 13 de juny
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12, i Volteig de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer toc Volteig de Sant Jaume hasta Sant Isidre.