30 de junio de 2021

MUSEU PARE MORENO: VISITES JULIOL I AGOST 2021

Des de febrer fins a juny el Museu a estat obert tots els dissabtes de 18h a 18:45h, a fí de facilitar la seua visita, com també per airejar la Capella-Museu.
 
Arribats al mes de juliol, com els ultims anys, l’Associació Campaners de Moixent, obrirem el Museu Pare Moreno cada divendres d’este mes al igual que en el mes d’agost, i sempre de 22 a 23h, o bé posante en contecte amb l’Associació.
El Museu es l’única Capella ens a quedat de les tres que contenia el Convent de Sant Antoni de Pàdua fundat pel Moixenti Pare Moreno beneït l’any 1585, ubicat en el Carrer Santes Relíquies.
Es tracta d’uns mesos on el passeig per la nit resulta agradós, i el Museu te ve molt al pas.  A més eixa localització facilita els corrents d’aire tant convenients en els presents calors.
 
L’Associació Campaners de Moixent saps que gustosament li dedica temps i atenció, a fi de  oferir elements de la nostra tradició parroquial i del nostre Patrimoni que anem logrant reunir.  Volem avivar la nostra memoria agraida a fets i persones que pel seu amor a Moixent mereixen la nostra consideració. 
Per a estos dos mesos podras trovar una nova novetat: elements del sacerdot moixenti Rvd.En Antonio Calabuig Juan (1896-1953) a qui els mes majors recorden agradosament, i que hem procurat reunir-los i oferir-los tenint en compte, que en el mes d’agost es complix el 125 anys del seu naixement, el dia 6. 
 
De D.Antonio Calabuig en el Museu hi ha de forma permanent una fotografía, ben enmarcada, en el que es pot apreciar el semblant jove i agradable del sacerdot moixentí.   A més consta altra fotografía junt a altres fotografíes de sacerdots moixentins.
I es que considerem important i molt valiós comptar en referencies grafiques de persones que la seua condició de sacerdots, servint a l’església, han sigut embaixadors del bon talant de Moixent.
 
Els elements que només per a estos dos mes ens ha facilitat una neboda del Rvd.Antonio Calabuig i que li agraïm de tot cor, son els següents: Es tracta d’una capa-manteu, el bonete, un sobrero clerical, una Biblia (antic testament, firmada pel mártir Rvd.En Pedro Vicente Puig Alonso), un señalador en forma de dit, aixi com un bolígrafo en apareix el seu nom i cognom i uns recordatoris i estampes.
Em acompanyat a estos elements unes notes biografiques tamany folio, una copia de l’Acta de Naixement i de Bateig   Tots estos elements els trobaras reunit en una taula i maniquí.
 
Ens han aplegat molts testimonis del gran aprecí que sempre mostrava D.Antonio Calabuig per Moixent, fins i tot, afrontant una malaltía, va estar del 30 de ju7ny de 1922 al 10 de maig de 1924, servint a la Parroquia Puríssima Concepció de les Alcusses (Casa Rabosa), indicador dels efectes sanadors de Moixent, en particular les Alcusses, que tant favorables li resultaven; a més de les visites que feia per a les Festes Patronals. 
No desaprofites esta ocasió de aproximarte a la seua figura.