12 de mayo de 2021

PROGRAMA DE TOCS: ASCENSIÓ DEL SENYOR, PENTECOSTA I CORPUS CHRISTI

Es costum que en aquestes solemnitats de Ascensió del Senyor i Pentecosta els xiquets i xiquetes recibisquen la Primera Comunió, però com l’any passat, amb motiu de la pandemia del Covid 19, s’han distribuit en varios diumenges per a respectar els aforaments i evitar qualsevol contagi. 

ASCENSIÓ DEL SENYOR: la festa de l’Ascensió de Jesús al cel conmemora els quaranta dies després de la seua Resurrecció, però al deixar de ser festa laboral en Espanya i altres països es va pasar al diumenge següent, el sèptim de pasqua.  La vespra de la Solemnitat de l’Ascensió, es el dia litúrgic de Sant Isidre.   En el Presbiteri de l'Església Parroquial hi ha una imatge del Sant de l'escultor moixenti Virgilio Sanchis, regalada a la Parroquia per la Germandat de Llauradors de Moixent en 1953.  La campana més antiga del campanar de Moixent, datada l’any 1792, esta dedicada a Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni per aixó este dia, voltejara en solitari en el segon toc d’avis a la missa.
Per a la missa de 12h del dia de l'Ascensió del Senyor es faran els tres tocs els repic de solemnitat.
.
Vespra de la Ascensió del Senyor.  Sant Isidre, 15 de maig
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 20, i en el segón toc Volteig de Sant Isidre.  El tercer toc Volteig de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
 
Ascensió del Senyor, 16 de maig
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 10:30 i Volteig de Sant Jaume a Nieves.  El tercer Volteig de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu. 
 

PENTECOSTA: És en la litúrgia catòlica la festa més important després de la Pasqua i la de Nadal.  També se li coneix com la celebració de l’Espérit Sant. Per a la missa de 12h es faran els tres tocs els repic de solemnitat
 
Vespra de Pentecosta, 22 de maig
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 20, en el segon toc Volteig de Sant Pere Apòstol i el tercer toc Volteig General
-Toc d'alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol
 
Pentecosta, 23 de maig
- Tres  Repics de Solemnitat d’avís a missa de 10:30, i Volteig amb Sant Pere Apòstol. El tercer, Volteig General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
-Volteig General al final de la celebració.
 
 
CORPUS CHRISTI: es una Solemnitat destinada a venerar l'eucaristia, és una festa mòbil dins del calendari litúrgic  que la situa el dijous següent a l'octava de Pentecosta

Com l’any passat es fará la processó per l’interior de l’Església amb el Santíssim Sagrament.  És la processó més religiosa de totes les que se realitzen a l'any, no es trau una imatge sinó a Jesucrist mateix en l'Eucarístia. És una manifestació de fe i d'amor a Crist sagramentat.  Durant la processó claustral es fara sonar el “Vol de les Tres Grans”.

En la Solemnitat del Corpus Christi, Voltegen totes les Campanes, si be, hi ha una que te una funció més asidua en solitari per estar dedica al Santíssim Sagrament: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, que a més de tindre gravada  la Custòdia de Moixent que procedeix del Convent de Franciscans, en l'epígraf del mig peu te l’inscripció: "
Alabado sea el Santisimo Sacramento de l'Altar
"; i la campana Titular, Sant Pere Apòstol, també te fundida una gran Custòdia. 
 
Vespra del Corpus Christi, 5 de juny
- 12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig General.
 
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 20, en el segon toc Volteig amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer toc Volteig General. 
-Toc d'alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Vol de les Tres grans durant la processó per dins de l’església
 
Corpus Christi, 6 de juny
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 10:30, i Volteig amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El  tercer toc  Volteig  General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
-Vol de les Tres grans durant la processó per dins de l’església
 
-Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 12h