30 de abril de 2020

RECUPERACIÓ DEL TOC DE L'ÀNGELUS A LES 12HS DEL MIGDIA


L’Àngelus és una oració en honor de María, devoció que va començar en l’Edat Mitjana.  A poqueta nit, es tocava la campana en els convents i esglésies per a indicar a tots el fi del treball del dia; i, en eixos moments del toc de la campana, es resaven tres avemaries per a saludar a María, recordant l’Encarnació de Jesús.  Ja en 1269, en el Capítol General dels franciscans, presidit per Sant Bonaventura, s’ordena als religiosos a animar als fidels a recitar tres avemaries, al triple toc de la campana a les vesprades, a l’acabar el treball diari. Cap a finals del segle XIII, en uns quants llocs, s’acostumava ja a tocar la campana al mati per a indicar el començament del treball; i també va començar axií la costum de resar tres avemaries al matí, com es feia a la vesprada, en honor de María, coneguda com a estrella del mati.  Cap a finals del segle XV, ja s’havía estés la costum, en alguns llocs, de tocar la campana també al migdia dels divendres per a recordar la passió del Senyor.
El Papa Valencià Calixt III va ordenar tocar la campana tots el dies al migdia, igual que en el matí i en la vesprada, i resar un Parenostre i tres avemaries, demanant a Déu ajuda per a la defensa de la cristiandat, amenaçada pels turcs.  I els Papes del segle XVI, van recolzar esta devoció, concedint indulgències.  El també Papa valencià Alexandre VI, en 1500, va ordenar que aquesta costum de l’Àngelus s’estenguera per tota l’església.  Consistix esencialment en la triple repetició de l’Ave Maria, a les quals en temps posteriors li van ser agregats de forma intercalada, tres versos més del passatge Evangèlic de l’Anunciació de l’evangelista Sant Lluc, i un de conclusió, i una oració.  La devoció deriva el seu nom de la primera paraula del primers vers “L’angel del Senyor va anunciar a Maria (Angelus Domin nuntiavit Mariae).

A Moixent, en comunió amb l’Església universal, també executaven els tres avisos de campana per a resar, al migdia a les 12hs,com a tot arreu a més del mati i al capvespre.  Pero amb l’electrificació de les campanes l’any 1974 es va canviar a les 13hs. En la publicació de les festes de la Mare de Déu dels Ángels de 1995 apareix un Volteig a les 12hs, es a dir després del toc de l'Angelus.  Per eixe any, 1995, es va cambiar també el programador de les campanes, també podria ser que cambiara de realitzar-se de 12 a 13hs

Des del dia de Sant Vicent Ferrer d’enguany, ho podem tornar a sentir a les 12hs, després del toc de les hores.  En estos dies, si estem atents, ens adonarem de que, amb motiu de la pandemia del covid-19, sona l’Angelus amb la campana Santa Maria Mare de Déu, seguit del toc de Rogativa amb el mig vol de la campana Santes Relíquies.  Amb aquest canvi estem novament units a l’Església universal que resa a les 12hs amb el toc de l’Angelus. 
el Bronze Santa Maria Mare de Déu realitza tres batallades amb un espai cada una, per a poder resar l’Ave Maria i al final tres batallades seguides.
Senyalar que en el temps pasqual que estem, resem l’Oració del Regina Coeli (Reina del Cel). 

Quan hi haja una festa, sant de devoció popular, o solemnitat en compte de voltejar les campanes a les 13hs, será com en altres llocs seguint el toc de l’Àngelus a les 12hs, anunciant aixi la segona part del dia, que és vespra de la festa o solemnitat que es va a celebrar.  Ja en altres moments vam fer un toc a les 12hs, com es el cas del dia 2 de febrero de 2008 que ens van demanr un toc pel 800 aniversari del naixement del Rei Jaume I; i fa dos anys, el dia 21 d’abril amb la iniciativa de “Llancem les campanes al Vol” junt amb motls campaners d’Espanya i d’Europa que han conservat i recuperat el toc manual de les campanes.

La campana Sants de la Pedra de l’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari, que te gravada l’inscripció: “Ave Maria gracia plena”, continuara la seua funció de voltejar a les 13hs, ja que avisava l’hora de descansar la jornada laboral i anar a menjar.   Tal vegada si ens hem oblidat de resar l’Àngelus a les 12hs, la campana més antiga de Moixent ens ho recordé novament, o resar altra oració mariana.