8 de junio de 2019

PROGRAMA DE TOCS: TRIDUO I FESTA SAGRAT COR DE JESÚS, I VESPRES A SANT PERE APÒSTOL

TRIDUO AL COR DE JESÚS: La setmana que es celebra la festa del Cor de Jesús es fa un Triduo preparatori a dita festa, el dimecres, dijous i divendres. 

La primera data del Triduo apareix l’any 1892 en el Llibre Racional de l'Arxiu Parroquial de Moixent.  Anys després es feia un Novenari  que solia començar el Dijous que era la Solemnitat del Corpus Christi (amb Expossició Major del Santíssim, Completes, Rosari y Novena, Letanies, Goigs), i a més el 21 de juliol de 1962, Maria Calaguig Juan, moixentina i germana d’un Sacerdot fill del poble En Antonio Calabuig Juan i devot del Cor de Jesús, va instituir una dotació econòmica en una Fundació titulada “Pia Memoria del Reverendo D.Antonio Calabuig Juan y familia” per a garantir eixa celebració de manera solemne i la Festa, al voltant de l’any 1974 es pasa a fer un Triduo.  

De dilluns a divendres la campana dedicada al Cor de Jesús-Santíssim Sagrament volteja, però este dia voltejara més asiduament.   Passats uns minuts del segon toc, es realitza l'Exposició del Santíssim Sagrament en l'Altar Major, és un moment molt important que anuncien les Campanes a tot el poble amb el toc d'Exposició del Santíssim.  

L’Exposició es realitza en la Custòdia més antiga i valuosa que procedix del Convent de Franciscans (és la Custòdia que té gravada la campana Cor de Jesús).

Triduo al Sagrat Cor de Jesús, 12, 13, 14 de juny
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.

VESPRES DE SANT PERE APÒSTOL:  Enguany es van a celebrar unes vespres a Sant Pere Apòstol anunciant la Solemnitat del Titular de l'església i Patró de Moixent el dissabte 15 de juny, vespra de la Santísima Trinitat.  En la missa s'entrenara la nova coral de la Parroquia i en la que es beneïran i repartiran als qui participen en la celebració un rosari (denaris) que tenen gravades les imatges dels nostres Patrons: Sant Pere i les Santes Relíquies

Vespres de Sant Pere Apòstol, 15 de juny
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20, i Volteig amb Sant IsidreEl tercer toc Volteig General.  


FESTA DEL SAGRAT COR DE JESÚS:  Aquesta devoció es celebra tot el mes de juny i els primers divendres de cada mes.  En juny es fa després del ritu de comunió l’Exposició menor del Santíssim, inclou també un Triduo preparatori.
La primera constancia escrita de l'Associació de l'Apostolat de l'Oració (Secció Senyors/es) data de 1819 (Enguany el 200 aniversari). Està Erigida canònicament i aprovats els Estatus el dia 30 de març de 2011 pel entonces Arquebisbe de València Monsenyor Carlos Osoro.
En l’Església de Moixent hi ha un enorme retaule lateral, dedicat al Sagrat Cor de Jesús, i en el centre del mateix està la dita l’imatge del Cor de Jesús, la qual està fundida en la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  Esta imatge ixia en la processó des de l’any 1942 fins l’any 1977 en que per evitar l’esforç de baixar i pujar aquesta i els perills, es va portar una talla de la Casa Rabosa per a processonar.
 
L’església també té un estendart bordat fet per Sor Segunda Asurmendi, i un magnìfica tela que segurament faria la funció de cubre-altar en el Retaule que té dedicat.  Les dues peces estan exposades en l’entrada de la Capella del Santíssim Sagrament.

En la missa del diumenge de 12 hores, en que participen zeladores del Cor de Jesús, es beneixen tres imatges del Cor de Jesús, que al final de la processó es rifen entre les socies i socios.  En la processó acompanyen a l’imatge de l’any 1943 que procesona des de l’any 1978, els membres de l’Associació i altres fidels, enguany com l'any passat gràcies al sorteig de una rifa també estarà pressent mitja Banda de Música.

La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament fundida l’any 2006, volteja  durant tot el mes de juny al primer toc de missa, cada 1er divendres de mes (de octubre a juny) i de manera particular el dia del Corpus i en la Festa del Cor de Jesús. 

Festa del Sagrat Cor de Jesús, 15 de juny
- Tres Vols d’avís a missa de 12, de  Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament. El  tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre. 

Vols de processó:
 - Tres Vols d’avís a processó de 20:30, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre a l’eixir el Cor de Jesús del Temple Parroquial
• Durant la processó Voltejos de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
• Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre al entrar la imatge del Cor de Jesús a la Parròquia.