13 de marzo de 2019

PROGRAMA D'ACTES DE LA SETMANA SANTA DE MOIXENT DEL 30 DE MARÇ AL 27 D’ABRIL 2019

30 de Març: DISSABTE DE QUARESMA
•19:30 h. Missa-Pregó de Setmana Santa i besapeus al Nazareno, amb la col·laboració del solista Rafael Sanz.

6 d’Abril: DISSABTE DE QUARESMA
•19:30 h. Missa i besamans a la Soledat, amb la col·laboració del Coro Voces de Hécula de Yecla. Aquest any és el 75 aniversari de la imatge.

12 d’Abril: DIVENDRES DE DOLORS
22:30 h. Via Crucis en el Calvari, organitzat per la Hermandad del Cristo Crucificado i amb la col·laboració de les Cantores de Misses de Xiquets i Voluntaris.

13 d’Abril: DISSABTE DE DOLORS
•19:30 h. Missa i besamans a la Dolorosa, amb la col·laboració de la Coral Sant Yago de València.

14 d’Abril: DIUMENGE DE RAMS
10:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
11:00 h. Benedicció de Rams i Palmes en la Plaça de la Hispanitat i eixida cap a l'Església en processó, amb l'assistència de les Autoritats.
Itinerari de la processó: Plaça de la Hispanitat, Párroco Quilis, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.
Acte seguit: Missa Inaugural de la Setmana Santa: Missa de Confraries i Hermandad.
17:00 h. Via Crucis en el Calvari.
 
15 d’Abril: DILLUNS SANT
19:00 h. Missa.
19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar). 

16 d’Abril:e Març: DIMARTS SANT
19:00 h. Missa.
19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar). 

17 d’Abril: DIMECRES SANT
19:00 h. Missa.
19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar). 
21:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
21:45 h. Trasllat del Nazareno i de la Soledat a l'Església, acompanyats pel Crucificado.
▪Itinerari del trasllat:  Bautista Perales, D. Antonio Gonzálbez, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.
22:00 h. Trasllat del Sant Sepulcre a l'Església, acompanyat per la Dolorosa. A l'arribada, els Tambors d'aquesta Confraria faran una tamborada i seguidament serà el besapeus al Crist Jacent.
▪Itinerari del trasllat: Constitució, Bautista Perales, D. Antonio Gonzálbez, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.

18 d’Abril: DIJOUS SANT
18:00 h. Solemne Missa del SOPAR DEL SENYOR. (Després del “Glòria” deixaran de sonar les Campanes).
21:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
22:00 h. Processó del Silenci.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
Itinerari de la processó: Plaça de l'Església, Sant Josep, Carrer Major, Raval, Bautista Perales, D. Antonio Gonzálbez, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.

19 d’Abril: DIVENDRES SANT
8:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
•9:00 h. Processó i Via Crucis al Calvari.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
▪ Itinerari de la processó:
PUJADA: Plaça de l'Església, Sant Josep, Màrtirs (només la Confraria de la Soledat), Plaça Major, La Cadena, Ramón i Cajal, Sant Caietà, Carrer Calvari, Pujada al Calvari.
BAIXADA: Baixada del Calvari per les Eres, Carrer Calvari, Carrer Nou, Sant Caietà, Ramon i Cajal, la Cadena, Màrtirs, Plaça de l'Església.
•Acte seguit: Hora Santa a la Parròquia. 
18:00 h. Solemnes Oficis de la PASSIÓ DEL SENYOR.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
19:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
20:00 h. Processó del Sant Soterrament, amb l'assistència de les Autoritats.
▪Itinerari de la processó:  Plaça de l'Església, Màrtirs, Plaça Major, Carrer Major, Pare Moreno, Sant Vicent, Plaça de la Hispanitat, Ramón i Cajal, la Cadena, Màrtirs, Plaça de l'Església.
Acte seguit: Trasllat de la Soledat a la Residència d'Ancians. En el transcurs del trasllat, a la Plaça Major, els Tambors d’aquesta Confraria faran una tamborada per commemorar el 75
aniversari de la imatge i seguidament es durà a la Residència.
▪Itinerari del trasllat: Plaça de l'Església, Màrtirs, Plaça Major, Pare Moreno, Verge Milagrosa.

20 d’Abril: DISSABTE SANT
19:30 h. Solemne VIGÍLIA PASCUAL(En el “Glòria” tornaran a sonar les Campanes).
21:30 h. Tamborada en la Plaça Major.

21 d’Abril: DIUMENGE DE RESURRECCIÓ
•10:00 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
10:30 h. Processó de l’Encontre, amb l'assistència de les Autoritats.
▪Itinerari de la processó:
DES DE LA RESIDÈNCIA: Verge Milagrosa, Sant Albert, Álvaro Nácher, Sant Antoni, Sant Vicent, Pare Moreno.
DES DE L'ESGLÉSIA: Plaça de l'Església, Sant Josep, Carrer Major, Pare Moreno.
ENCONTRE: Les imatges es trobaran en el centre del “Parador” (Pare Moreno, part de baix).
DESPRÉS DE L’ENCONTRE: Pare Moreno, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.
Acte seguit: Solemne Missa de la RESURRECCIÓ DEL SENYOR i Clausura de la Setmana Santa. Volteig General de Campanes a càrrec dels Campaners de Moixent.

27 d’Abril: DISSABTE DE PASQUA
17:30 h. Pujada al Calvari, del Cristo Crucificado. Eixida, en romeria, des de l’Església.