6 de julio de 2018

MUSEU PARE MORENO (17): NOVETATS

Com estem en el mes de juliol, i com es celebren activitats soció-culturals en el parc dels Ortixols, al mateix temps, com els ultims anys, l’Associació Campaners de Moixent obrira el Museu Pare Moreno de 22 a 23:15hs, per a facilitar la visita actualizada a l’exposició. 

Enguany són moltes les novetats, donant  ja no están els panells que cubrien la capella recuperant així tots els perfils, s’ha restructurat els panells de la mostra, i la Capella mostra una millor il·luminació com vam informar en esta web el dia 16 d’abril d’enguany.  
A més, s’ ha enriquit amb més peces del Patrimoni Parroquial, a més de la imatge restaurada de la Mare de Déu de la Salut que des de principi d’any esta en el Museu amb unes informacions dels Aniversaris Parroquials d’enguany.

A l’entrar a mà esquerra hem deixat l’estanteria amb les publicacions referents al Venerable Pare Moreno i les S.Relíquies. 
Et dóna la benvinguda el Bust del Pare Moreno amb un nou suport de ferro que fa que la mirada del Pare Moreno mire a qui la mira i d’esta manera el bust realitzat per l’escultor moixenti Virgilio Sanchis queda més elegant i s'aprecia millor. 
Li seguix tot el referent a la mostra i pces que el Pare Moreno va llegar a Moixent, amb eixa part Esquerra amb un sabor franciscà i el segell del Pare Moreno.  Com l’hàbit franciscà; el Calze i casulla que regalà Sant Joan de Ribera al P.Moreno; el Lignum Crucis que regala l’Emperadriu Maria d’Àustria al Pare Moreno; l’escut de Felipe II que estava a l’entrada del Convent; la Custòdia i un Llibre de Difunts procedent del Convent; així com l’expositor de metal i les dos corones que abans tenien els dos bustos-reliquiaris de S.Úrsula i S.Cordula; a més en la part del Presbiteri esta l’Expositor (Sarga) del Reliquiari.
En el Retaule continua en el nínxol la imatge de la Puríssima Concepció del escultor Virgilio Sanchis (que enguany complix els 75 anys).

En l’altra part de la Capella pots veure:
En una vitrina que abans tenia peces d’orfebreria ara té set llibres antics i misals; baix les piles d’aigua beneïda i alguns trossos de cerámica; la Creu Parroquial i un incensari;  les dos imatges restaurades de Sant Pere i Sant Pau; llenç que representa a Sant Joan Baptista; imatges de Sant Benet de Palermo i S.Sebastià (procedents de l’Ermita del Crist del Calvari); ares d’altar amb reliquia incrustada;  

La Familia Revert-Pedrón va fer entrega a la Parròquia d’una monumental “Ultima Cena” en relleu escultòric en fusta provinent de Jepara (Indonèsia) i s’instal·la en abril en el Museu.  Baix del Sant Sopar, l’empresa (Voolcan) que dirigix la mencionada familia habilità una vitrina per a expossar les peces d’orfebreria de la Parròquia (Portapau, Calces, Copó, campanetes de mà…).

Segueix les dos ceràmiques que van quedar del Via Crucis de l’Ermita de la Puríssima Concepción en la Casa Rabosa, després de ser robades totes i que útimament estes dos estaven en el Saló Parroquial; dos imatges de la Mare de Deú Dolorosa (regalada per una familia i que en 1943 consta que eixia en processó), i una Mare de Déu del Carme també procedent de la Casa Rabosa i en els ultims anys en l’Església, així com una Ceramica de la Puríssima Concepció amb les lletaníes; i un altre llenç que representa a Sant Domingo de Guzman.
Per a finalitzar exa part, hi ha una panel amb informació de la vida parroquial i sacerdots moixentins i els que han exercit el seu ministerio en la nostra Parròquia, amb fotografíes; i també les banderes d’organitzacions parroquials i l’estendard de la Tercera Orde de Sant Francesc, amb un suport de fusta habilitat per l’empresa “Volcan”.  Tot amb indicacions.

A poc a poc, Felipe, amb la conformitat del Rector, ha enriquit la Capella del que era el Convent amb estes peces i que era una idea de l’anterior Rector Rvd.En Antonio Ricardo Marín ja que en l’arxiu parroquial conservem unes anotacions a mà d’una idea per a tindre un museu Parroquial.  Les dites notes estem pensant també com mostrar-.les en el Museu.

Si visites el Museu, pasaras una estona agradable.  Recorda: divendres de juliol de 22 a 23:15hs.