20 de julio de 2015

TREBALLS VOLUNTARIS (33): DE PASQUA FINS A SANT PERE

Per al mes de maig, es col·loca l’estandart de la Purísima, i en festa de la Verge dels Desemparats, vam baixar la imatge per col·locar-la en el Presbiteri, sols que la missa de 12 on era la Primera Comunió de xiquets i xiquetes es va ubicar a l’entrada de la Sagristia.
Després de les celebracions de la Primera Comunió vam les cadires al seu lloc habitual i ordenades, per que poques persones són les que tornen a posar la cadira on estava.

El dia 24 de maig, solemnitat de Pentecosta, finalitzat el temps Pasqual, després de la missa de 12,  vam llevar la imatge de Crist Ressucitat per posar-la en el seu lloc, i col·locar sobre les andes la imatge del Sagrat Cor de Jesús.
Per a la processó del Combregars del dia de Sant Vicent vam preparar el Pal·li (però la processó no es va realizar per que els malats e impedits no ho van demanar) i el dimarts 9 de juny, després de realizar la processó del Corpus, ja quedarem, per a desmuntar el Pal·li i procedir a a guardar-ho en el seu armari corresponent. 
A finals del mes de juny  vam col·locar els ventiladors amb els seus respectius suports. 
Acabada la processó del Corpus, els campaners que vam estar voltejant vam preparar les andes de Sant Pere i portar la imatge processonal a la Sagristia. Després de  la processó del Cor de Jesús, el dia 21 de juny, llevarem la imatge del Cor de Jesús, guardar les andes i traure les de Sant Pere amb la imatge a la nau lateral. 
Antonio va col·locar el conopeo de color roig en el Sagrari. Al dia següent del nostre Patró, llevarem la imatge processonal de Sant Pere i  la vam tornar a col·locar en el lloc que estava, i entrarem les andes a la Sagristia.

Ara per a les Festes Patronals a més dels tocs de campanes, també ens esperen dies en col·laborar per al bon funcionament dels actes i tradicions de la nostra parròquia.