21 de julio de 2015

AGENDA 2015: MÀRTIR EN JUAN JOSÉ CALABUIG I FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

 EN JUAN JOSÉ CALABUIG REVERT, MÀRTIR: El dia 29 de juliol, se celebra en Moixent, el Martiri de En Juan José Calabuig, Sacerdot nascut en el Alted de la Ampolla en les Alcusses el 14 de febrer de 1883. 
Segons el llibre “Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX”  en la página 286 diu: “Comenzó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Valencia hasta que el cardenal Herrera lo envió a Roma en 1902 para que frecuentara la Universidad Gregoriana en calidad de alumno del Pontificio Colegio Español.  Permaneció en la Ciudad Eterna hasta 1908 y consiguió los doctorados en Filosofía y Teología y la licenciatura en Derecho Canónico.  Ordenado Sacerdote en Roma el 21 de diciembre de 1907, al regresar a Valencia fue nombrado coadjutor de Guadasuar y, mas tarde, cura de Alfara del Patriarca.  En 1915 se trasladó a Cartagena y fue nombrado cura de una parroquia de aquella ciudad y profesor de religión del Instituto de Enseñanza Media.  En 1918 fue nombrado capellán de la Basílica de San Francisco el Grande, de Madrid i en 1930 auditor del Tribunal de la Nunciatura Apostólica.  Calabuig se había distinguido por sus escritos de carácter jurídico e histórico, por su fidelidad a la Santa Sede y por sus colaboraciones con la nunciatura en cuestiones legales… Tuvo una muerte horrible pues fue descuartizado…”.  
Va morir com a testimoni de la Fe el 29 de juliol de 1936 en el poble de “Carabanchel Bajo de Madrid”.   (Persecución Religiosa y Guerra Civil.  La Iglesia en Madrid, 1939-1939, pàgina 400).   
Publicà diversos llibres (dos es conserven en l’Arxiu Parroquial), visitava Moixent per les Festes segons consta en l'Arxiu Parroquial de Moixent, persona il·lustre, va morir com a testimoni de la Fe el 29 de juliol de 1936 a Madrid.
Som la seua comunitat Cristiana d'orige i desde 2011 recordem el seu martiri voltejant la campana Santes Relíquies que celebra la memòria dels Màrtirs i Sants del Reliquiari. En el Presbiteri es col·loca una fotografia sobre una tela roja amb dos ciris.   

En Juan José Calabuig Revert, Màrtir, 29 de juliol
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.


MARE DE DÉU DELS ÀNGELS: Es desconeix quant sorgix està devoció a la Mare de Déu dels Àngels. Felipe Sanchis consultant els llibres "Racional" de l'Arxiu Parroquial, a trobat en l'any 1861 una Festa a la Verge dels Àngels, anys després, en 1871 es fa referencia a "23 octubre Fiesta con tercia, misa y sermon a Ntra.Sra.de los Angeles por los de la calle Arrabal"; en l'any 1882 apareix que es fa la festa "con misa, sermon, visperas y procesión a intención del extremo del Arrabal"; en 1885 ja apareix en agost "a intención de los vecinos de las esquinas abajo del Arrabal".   (El Raval també celebrava festa per Sant Sebastià com apareix en l'any 1872 amb processó, i que es desconeix quant es deixà de fer la festa)
Desde fa molts anys hi ha una Comissió de Festeros y festeres, que durant tot l'any prepara està festa, en la que els veïns del carrer, col·loquen en els balcons colgadures de la seua Patrona, el carrer se illumina. El carrer Raval també te un plafó ceràmic on es representa a la Mare de Déu i a Sant Francesc d'Assís.
Els dies 31 de juliol i 1 i 2 d’agost els veïns del Carrer Raval celebren a la seua Patrona, enguany coincidix amb el dia litúrgic, el 2 d’agost, amb actes a més de la Missa amb bou en corda i vaquetes, orquesta, discomòbil, jocs per als més menuts, partides de raspall.  És de reconéixer que en estos carrers tant de Sant Antoni com la del Arraval, conserven la festa i que no desaparega la seua memòria. Dies abans es prepara l’imatge, restaurada l'any 2011 gràcies a una Subvenció de la Diputació de València otorgada a l'Associació Campaners de Moixent, no se sap el seu autor ni l'any; així com preparar les andes que son de l'any 2008. 

En la missa de 12, els festers del Raval acompayen l’imatge fins l’Església Parroquial per a la celebració de l’Eucaristia i es col·locada en la part esquerra del Presbiteri.  (Durants alguns anys la missa de 12 es feia en els quatre cantons del Raval, però per el calor segurament i el montatge es va continuar realitzant en el Temple Parroquial). Després l’imatge torna al Raval recorregent inclús un tros del carrer de Sant Francesc. Per ser festa de carrer, correspon les campanes de Sant Antoni fins a Sant Isidre, i al ser festa Mariana, sona en solitari la campana Santa Maria Mare de Déu en distints moments.  

Festa de la Mare de Déu dels Àngels, 2  d’agost
- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu.  El tercer toc Volteig de Sant  Antoni hasta Sant Isidre.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre a l’eixir l’imatge del Temple Parroquial.