10 de mayo de 2015

AGENDA 2015: ASCENSIÓ, PENTECOSTA I SANTÍSSIMA TRINITAT

 L’ASCENSIÓ DEL SENYOR: és la festa commemora l’Asencsió de Jesús al cel quaranta dies després de la seua Resurrecció, però al deixar de ser festa laboral en Espanya i altres països es va pasar al diumenge següent, el sèptim de pasqua.
L’església celebra la total glorifiació de Jesucrist ja anunciada en la Resurrecció, acaba la seua exitencia terrena però no se olvida de nosaltres, desde la Glòria seguix present entre nosaltres per mig de l’església gràcies a l’acció de l’Espérit Sant que va descendir sobre els Apóstols el dia de Pentecosta, que l’Església celebra el diumenge següent.  

En Moixent al avançar les Comunions, una Setmana per facilitar la participació en les Eleccions, el segon torn sera en la Solemnitat de l’Ascensió. La placeta de l’església s’ombli de comulgars, musics, familiars, amics, feligresos, visitants…
Com en el primer torn, es la missa de 12, en que els xiquets i xiquetes recibixen la Primera Comunió,  la missa es cantada per el Cor Parroquial de Missa de 10:30. Abans a les 11:15 els xiquets están en la Capella de la Milagrosa en la Residencia i d’allí amb el Rector van a l’església per a la celebració de la Missa acompanyats de la Banda de Música. En la celebració, els xiquets i xiquetes que van a recibir per primera volta a Jesús en l’Eucaristia, intervenen proclamant lectures, oració dels fidels, i en moment de les ofrenes, i les catequistes els donen al finalitzar la missa per part de la Parròquia: una Estampa sobre la Iniciació Cristiana, una fulla del Via Crucis i del Sant Rosari un Rosari, i una creu,
Al finalitzar tornen a la Residencia on fan un cant a la Mare de Déu i l’Associació de la Medalla Milagrosa de Moixent els donen un regal.

Vespra de l’Ascensió del Senyor, 16 de maig
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Ascensió del Senyor, 17 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de de Sant Jaume i Nieves.  El tercer toc, Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12,  Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer toc Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


PENTECOSTA: La Pentecosta  o Pasqua Granada és en la litúrgia catòlica la festa més important desrpés de la Pasqua i la de Nadal.  Per això també se li coneix com la celebració de l’Espérit Sant. Pentecosta designia tota la Cinquantena Pasqual i també la Solemnitat del cinquanté dia després de la pasuqa i que posa final a este temps litúrgic.  L’Eucaristia inclou la seqüencia medieval Vení, Sancte Spiritus.  El color litùrgic es el roig.
Durant molts anys en Moixent es celebrava el Novenari a l’Espérit Sant amb Exposició Major del Santíssim Sagrament i també estaven constituides l’Acció Catolica, tant d’homens com de dones amb les seccions de Aspirants y Xiquetes.
Un sorroll d’un vent tempestuos va convocar a molta gent a Jerusalem en torn als Apòstols: i naixia l’Església tal i com proclama la Primera Lectura de la Missa d’este dia dels Fets dels Apòstols.  El so tradicional i familiar de les campanes, també colaboren a glorifiar a Deu, convocar i anunciar les cel·lebracions de la fe, com el primer dia de l’Església en Pentecosta, el Volteig final de la missa de 12 será el Volteig que tancara el temps Pasqual.
 
Vespra de Pentecosta, 23 de maig
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol General.

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Vol General al final de la celebració.

Pentecosta, 24 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i de Sant  Jaume i Nieves. El tercer toc Vol General. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

-Tres Vols d’avís a missa de 12,  Sant Pere Apòstol. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.


SANTÍSSIMA TRINITAT.  CONFIRMACIONS: El diumenge següent a Pentecosta, com resumint el misteri diví tota l'obra de la redempció, des de l'Advent a la Pasqua se celebra està solemnitat de la Santíssima Trinidat: el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, tres persones i un únic Déu verdader.
En la Visita Pastoral de 1819, en un tros de paper xicotet, es fa referencia a una Confraria de la Santíssima Trinitat fundada l’any 1874, però no tenim més dades.
La Vespra de la Solemnitat, el Vicari Episcopal En José Maria Payá Mataix administrara a uns jóvens de la parròquia el Sagrament de la Confirmació.  Els jóvens des de fa uns mesos han acudit a llegir l'Evangeli de Sant Marc cada dijous.

Vespra de la Santíssima Trinitat.  Confirmacions, 30 de maig
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

-Tres Vols d’avís a missa de 19:30,  Sant Pere Apòstol.  El tercer, Vol General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.

Santíssima Trinitat, 31 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves. El tercer toc Vol de Sant Antonihasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Repics d’avís a missa de 12, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.