8 de junio de 2013

VIDA PARROQUIAL (11): GUARDAR EL PAL·LI, I PREPARAR L'ANDA PATRONAL

Acabada la processó del Corpus Christi, el dijous, segon dia del Triduo al Sagrat Cor de Jesús, el Rector ens sol·licita desmuntar el Pal·li i guardar-ho degudament, perquè les persones que venien fent-ho durant molts anys per raons d'edat, malaltia i absència no podien realitzar eixes tasques. 
Els Campaners: Felipe, Manuel i Antonio, seguint les indicacions del Rector, desmuntarem cada una de les huit barres de suport, i procedint a col·locar-ho cuidadosament en l'armari habilitat perquè es conserve durant tot l'any.  Amb ganes, amb joventut, amb tècnica tot es resol eficaçment.  Enguany s'ha pogut comprovar que el lloc ideal per a permaneixer degudament muntat i estés és en l'entrada de la Capella del Santíssim Sacrament, perquè les mesures vénen molt ajustades i el Pal·li esta obert, es ventila esta bé estés com planxat i a més  esta a la vista dels fidels que poden apreciar la seua bellesa.

El mateix dia, vam procedir també a guardar el tablero de la catequesi que esta en la sacristia per a habilitar l’anda de Sant Pere per a les immediates processons del Sagrat Cor de Jesus (que passa a ser el dia 23) i per al Titular de l'Església i Patró de Moixent Sant Pere Apòstol.

Totes estes tasques requerixen joventut i voluntat de col·laborar en la Parròquia i les dos coses les oferim gustosament Campaners de Moixent. 

Confiem que en el futur comptarem amb mes col·laboradors.