12 de junio de 2013

AGENDA 2013: FESTA DEL SAGRAT COR DE JESÚS

 La devoció al Cor de Jesús, en el mes de juny, inclou també una misa de festa i la processó, que sol celebrar-se prop del del dia del Patró Sant Pere Apòstol, al final de mes, per a concloure tot el mes de juny, encara que els dies que queden del mes continua celebrant-se.   Durant tot el mes es fa després del ritu de comunió l’Exposició menor del Santíssim i un Triduo, després de Solemnitat del Corpus, coincidint amb la Solemnitat Litugica del Sagrat Cor de Jesús, amb Exposició Major.  Fins fa pocs anys es feia un Novenari al Cor de Jesús i “dijous Eucaristic”.
.
En l’Església de Moixent hi ha un enorme retaule lateral, dedicat al Sagrat Cor de Jesús, i en el centre del mateix esta la dita l’imatge del Cor de Jesús, la qual esta fundida en la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.  Este retaule te adosats a cada lateral a Santa Margarita Maria Alacoque i San Juan Eudes,  sants que propagaren la devoció. També formen part del conjunt del retaule, dos religiosos en xicotetes capelles, i en el frontó dos àngels adoradors.  El dit retaule esta coronat amb el monograma de Jesús “JHS” (Jesús, Hijo de Dios, Salvador).  Damunt del Monograma, hi ha una vidriera d'estil gòtic en el creuer, que representa al Sagrat Cor de Jesús, amb un color resplendit sobre unes palmes de fons. 
En la base del retaule hi ha un altar, amb un joc de canelobres de bronze grans amb Creu, i un espai acristalat que compte la imatge de Crist Yacent.

L’Església entre altres coses: té un estendard, bordat, fet per Sor Segunda Asurmendi, i  un cubre altar, per al seua fornícula.
A Moixent en la Venta del Potro (on actualment esta la campana que anteriorment estava en el Col·legi de les Filles de la Caritat) hi ha una Capella amb l'advocació del Sagrat Cor de Jesús, i en el terme de les Alcusses prop del “Pou del Consell” hi ha un plafó ceràmic amb la imatge del Cor de Jesús.  Ací prop va nàixer el Sacerdot Moixenti Antonio Calabuig Juan,  impulsor d'esta devoció per al Triduo de Moixent, i de que en la Capella de la Casa Rabosa hi haguera una imatge del Cor de Jesús, (que actualment esta en l'església i es la que procesona).

Segons el llibre de la Visita Pastoral de 1819, en la pagina 30 apareix la següent data sobre l'Associació del L'Apostolat de l'Oració (Secció Senyors/es): “La Asociación del Sagrado Corazón de Jesús esta agregada al Apostolado de la Oración, que a su vez goza de todas las Indulgencias concedidas a la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en Roma”
Després de la guerra civil torna a ressorgir.      Esta Associació esta Erigida canonicament i aprovats els Estatus pel nostre Arquebisbe Monsenyor Carlos Osoro el dia 30 de març del 2011. 
Te com a fins: Promourer la santificació dels associats com batejats, fomentar la devoció al Sagrat Cor de Jesús.  Estimular l'Adoració al Santíssim Sacrament. Desenvolupar el coneixement de la fe i el seguiment cristià. Portar una vida acord i coherent amb la fe profesada i donar testimoni d'això. 

I d’activitats: Celebrar els nou primers divendres de mes, amb adoració Eucarística i devoció al Cor de Jesús.  Resar diàriament al Sagrat Cor de Jesús, participant al mateix temps en l'Exposició menor i en l'Eucaristia, al llarg del mes de juny.   Commemorar un solemne Triduo amb motiu de la Solemnitat del Cor de Jesús.  Programar amb el consentiment del Consiliari una solemne festa, amb processó inclosa dedicada al Sagrat Cor de Jesús i al Corpus Christi.  Visites als malats.  Practicar obres de caritat.  Col·laborar amb totes les activitats que mamprenga la parròquia durant el curs pastoral.

Festa del Sagrat Cor de Jesús, 23 de juny
- Tres Vols d’avís a missa de 12, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.  El segon i tercer toc Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre al final de la celebració.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
•  Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre a l’eixir el Cor de Jesús del Temple Parroquial
• Durant la processó “Solo” de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
• Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre al entrar el Cor de Jesús a la Parròquia.
 Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre, al finalizar la processó.