18 de julio de 2021

PROGRAMA DE TOCS: SANT JAUME, MÀRTIR RVD.EN JUAN JOSÉ CALABUIG I FESTA MARE DE DÉU DELS ÁNGELS

SANT JAUME. 183 ANYS DEL ANIVERSARI ARRRIBADA DE LES RESTES MORTALS DEL P.MORENO: Sant Jaume, és Patró d'Espanya, es celebra el dia 25 de juliol,   Enguany es any Sant Jacobeu que es quant la festa cau en diumenge.
La seua imatge està adosada en el Retaule del Presbiteri en la part dreta segons es mira, junt amb Sant Pere el Titular, també en el Reliquiari es conserva una Relíquia.
 
En el Campanar de Moixent desde l’any 2009, té una campana dedica, que procedix de la Casa Oràa, datada l’any 1895 i este dia volteja amb més freqüència.  

Per Moixent pasa el Cami de Santiago, conegut amb "Levante".

Este dia la Comunitat Cristiana de Moixent, recorda l’aniversari del trasllat de les restes mortals del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino de l’església de Sant Martí de València a Moixent, l’any 1838.  En  la missa es canten els “Goigs a les Santes Reliquies” i es resen les Lletanies dels Sants del Reliquiari. Una de les sis pintures de la part dreta del presbiteri que relaten moments del Venerable Pare Moreno, hi ha una on apareix el trasllat de les restes mortals de València a Moixent.  Este dia també voltejara la campana Santes Reliquies ja que hi ha reliquia del Patró d’Espanya i perque té gravada la efigie del Venerable Fray Cristóbal Moreno. 

Sant Jaume. (Aniversari trasllat restes mortals Venerable Pare Moreno València- Església de Moixent, 183 anys), 25 de juliol
- Tres Voltejos d’avís a missa de 10:30, amb Sant Jaume, seguit amb Santes Relíquies


RVD. EN JUAN JOSÉ CALABUIG REVERT, MÀRTIREl dia 29 de juliol, se celebra en Moixent, el Martiri de En Juan José Calabuig, Sacerdot nascut en el Alted de la Ampolla en les Alcusses el 14 de febrer de 1883. 
 
Segons el llibre “Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX”  en la página 286 diu: “Comenzó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Valencia hasta que el cardenal Herrera lo envió a Roma en 1902 para que frecuentara la Universidad Gregoriana en calidad de alumno del Pontificio Colegio Español.  Permaneció en la Ciudad Eterna hasta 1908 y consiguió los doctorados en Filosofía y Teología y la licenciatura en Derecho Canónico.  Ordenado Sacerdote en Roma el 21 de diciembre de 1907, al regresar a Valencia fue nombrado coadjutor de Guadasuar (de 1908 a 1912, donde en 1930 es nombrado Hijo Adoptivo) y, mas tarde, cura de Alfara del Patriarca.  En 1915 se trasladó a Cartagena y fue nombrado cura de una parroquia de aquella ciudad y profesor de religión del Instituto de Enseñanza Media.  En 1918 fue nombrado capellán de la Basílica de San Francisco el Grande, de Madrid i en 1930 auditor del Tribunal de la Nunciatura Apostólica.  Calabuig se había distinguido por sus escritos de carácter jurídico e histórico, por su fidelidad a la Santa Sede y por sus colaboraciones con la nunciatura en cuestiones legales… Tuvo una muerte horrible pues fue descuartizado…”.
  

"Dies després del naixement son pare se n'anà a caçar amb l'escopeta i com tardava en tornar, eixiren a buscar-lo i se'l trobaren cremat.  El reconegueren pels botons de la roba.  En morir sa marre del part, a ell, l'ingressaren a l'hospici.  Era cosí germà de Vicenta Calabuig Revert, mare de Valentí Delandes Duart.  El nostre canonge tenia dos germans, el major fou militar, alferes l'any 1921 i el mitjà treballava a l'hostal de Xàtiva, com encarregat de quadres...Aquest canonge casà a Miguel Laso Tortosa i Mercedes Llopis, cerimònia que es celebrà a la Casa del Doctor, disparant-se després de l'enllaç matrimonial una gran traca.  Eren propietaris del mas Filiberto Llopis Pelejero i Conxa, coneguda per "la francesa", sent mitgers els avis de Gabriel Belda, camioner, José Belda Mollà i Francisca Bas Jorda" (Estampes i Clarícies del succeït moixentí.  Manuel Lera i Gassó, pagina 41).
Publicà diversos llibres  (des del any 2010 hem recuperat alguns d’ells), i es conserven en l’Arxiu Parroquial; i en el Museu Pare Moreno.
Visitava Moixent per les Festes segons consta en l'Arxiu Parroquial de Moixent, persona il·lustre, va morir com a testimoni de la Fe el 29 de juliol de 1936 en el poble de “Carabanchel Bajo de Madrid”.   (Persecución Religiosa y Guerra Civil.  La Iglesia en Madrid, 1936-1939, pàgina 400).   
 
Som la seua comunitat Cristiana d'orige i desde 2011 recordem el seu martiri voltejant la campana Santes Relíquies que celebra la memòria dels Màrtirs i Sants del Reliquiari. En el Presbiteri es col·loca una fotografia  a la vista els fidels sobre una tela roja amb dos ciris.  
 
En Juan José Calabuig Revert, Màrtir  (85 anys del Martiri), 29 de juliol
- 12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies.
 
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.
 
 
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS:  El dia litúrgic es el 2 d'agost, la festa es trasllada al diumenge més próxim.   Es desconeix quant sorgix està devoció a la Mare de Déu dels Àngels a Moixent, segurament per la devoció dels franciscans.
Hi ha una Comissió de Festeros y festeres, que durant tot l'any prepara està festa, en la que els veïns del carrer, col·loquen en els balcons colgadures de la seua Patrona, el carrer se illumina. El carrer Raval te un plafó ceràmic on es representa a la Mare de Déu i a Sant Francesc d'Assís.
És de reconéixer que en estos carrers tant de Sant Antoni com la del Arraval, conserven la festa i que no desaparega la seua memòria. Dies abans es prepara l’imatge, restaurada l'any 2011 gràcies a una Subvenció de la Diputació de València otorgada a l'Associació Campaners de Moixent, no se sap el seu autor ni l'any; així com preparar les andes que son de l'any 2008.   

Fins el dilluns dia 26 estava previst celebrar les festes en honor a la Mare de Déu dels Àngels però degut a un aument de contagis del Covid-19 s'han suspés.  Per lo que la imatge es portara a la Església Parroquial per a les misses de dissabte i diumenge i col·locada en la part esquerra segons es mira al Presbiteri. 
Al ser una festa mariana voltejara la campana Santa María Mare de Déu.  .

Festa de la Mare de Déu dels Àngels, 8 d’agost
- Repic de la Mare de Déu i volteig d’avís a missa de 12h, amb Santa Maria Mare de Déu.