28 de noviembre de 2020

PROGRAMA DE TOCS: SANTA BÁRBERA, PURÍSSIMA CONCEPCIÓ I NOVENARI A LES SANTES RELÍQUIES

SANTA BÁRBERA: Es la Patrona dels Campaners.  Es celebra la missa a petició de l’Associació Campaners de Moixent, per els Campaners difunts.  

En Moixent, prop de l'Església Parroquial té un carrer que porta el seu nom; en l'església tenim una Reliquia de la Mártir, este dia se l’invoca amb els altres Mártirs i Sants quant es ressa la “Lletania dels Sants del Reliquiari”.  En la base del campanar tenim la imatge sufragada pel President de l'Associació i beneïda el dia 4 de desembre del 2008.   Imatge que este dia es col·loca en el Presbiteri, a la vista dels fidels, amb dos ciris.

Enguany concidix amb el primer divendres de mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús, hi ha Exposició del Santíssim abans del Rosari, pel que es es fara el toc d’Exposició del Santíssim.

Santa Bàrbera (Patrona dels Campaners), 1er divendres de mes  4 de desembre
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19, amb Santes Relíquies. Després del primer toc.  Volteig amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.


PURISSIMA CONCEPCIÓ: El dia 8 de desembre l'Església celebra la Solemnitat de la Puríssima Concepció de Maria, (Patrona d’Espanya) devoció de profundíssim arrelament en les notres terres.  

L’any 1943 es beneixen en Moixent les dos imatgens de la Inmaculada. La esvelta del escultor Pio Mollar que presidix un enorme Retaule lateral; i la del escultor moixenti Virgilio Sanchis que abans es treia en processó i que ara esta en la Sagristia i que desde el dia 29, 9 dies abans es trau a la vista dels fidels.

En el terme de Moixent ha tingut dos Ermites dedicades a la Puríssima, fet que evidència l’antiga y gran devoció de Moixent a la Puríssima: En la Casa Rabosa, terme de les Alcusses l’ermita (anteriorment Parròquia) té de Titular a la “Puríssima Concepció” en la façana hi ha una ceràmica que ho recorda, i altra Ceràmica amb els símbols de la lletania (ara està Museu Pare Moreno),  a més també esta en dit Museu la imatge de la Puríssima de l’any 1943 procedent de la Casa Rabosa d’on era la Titular. Així com un Estandart de ras blau amb un medalló de la Puríssima pintat l'any 2006.

La campana dedicada als Sants de la Pedra de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari té gravada l'inscripció "AVE MARIA GRACIA PLENA" que son les paraules del Àngel Gabriel a la Mare de Déu en l'Encarnació.  La campana volteja cada dia a les 13 hores invitant a l'Oració de l'Àngelus.

La campana Santa Maria Mare de Déu voltejara amb més protagonisme al ser un dia d’Advocació Mariana i es destacara també al ser l’ultima campana en parar en els voltejos amb altres campanes.  

Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de la Puríssima que abans es treia en processó.

 
Vespra de la Puríssima Concepció, 7 de desembre
- Tres repics festius d’avís a missa de 20h, i Volteig en el segon toc amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Puríssima Concepció (Patrona d’Espanya), 8 de desembre
- Tres Repics festius  d’avís a missa de 12, i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu.  El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.
-Volteig al final de la celebració de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

NOVENA A LES SANTES RELÍQUIES: Enguany es recupera el Novenari a les nostres Patrones.  La primera constancia escrita de la Novena consta en el Llibre Distribuidor de l’Arxiu Parroquial en l’any 1913 quant es celebrava en el mes d’octubre començant el dia 21 (dia de Santa Úrsula); després de la Persecució religiosa i guerra civil es torna a celebrar en l’any 1942; en l’any  1953 es va pasar la Novena al 16 desembre.  El entonces Rector Rvd.En José Pellicer va elaborar l’any 1963  (tal i com explica en una fulla del “Aleluya” (nº1.178), una nova composició de la Novena ja que constava de dos oracions i les consideracions d’altre llibre.    Va repartir en nou consideracions per a cada dia; es van complir els tramits d’aprovació pel Arquebistat. Es van fer varios eixemplars per a pregar e implorar algún favor particular així com reviure la devoció a les Santes Relíquies i al Pare Moreno. L’ultima constancia escrita del Novenari es en la Revista “La Bastida” l’any 1968. 

Durant l’estat d’alarma en el mes de març en els grups de whatsapp de la parroquia entre les informacions i plegaries i gojos de Moixent, Felipe va enviar la Novena per a poder pregar desde casa.

Enguany s’ha vist convenient recuperar el novenari per tal de fomentar la devoció al Pare Moreno i a les S.Relíquies.  Començara el dimarts dia 15 de desembre per tal de acabar el dia 23, de tal forma que també es una forma de preparar el temps del Naixement del Jesús, tenint en compte que el temps d'Advent es un temps d'oració.  Oració es tratar al Senyor, encontrar-mos amb Ell, i el temps de l'Advent vol propiciar aixó.  Esta a més el fet de que la representació del Naixement de Jesús de forma plastica sabem  que es cosa de Sant Francesc d'Assís i la nostra Novena esta vinculada al Pare Moreno (franciscà) i a les Santes Relíquies que son testics del Senyor, però testics amb el máxim testimoni, entregant la vida, confesant-lo.  

També la novena prepara per a celebrar, com cada any, el dia 26 de desembre, segon dia de Nadal, que la comunitat cristiana de Moixent recorda el aniversari del trasllat de les Santes Relíquies del Convent de S.Antoni de Padua a l’església Parroquial fet ocorregut l’any 1835.

Durant estos nou dies, la campana Santes Relíquies voltejara en el primer toc d’avís a missa.