10 de octubre de 2019

LOTERIA PER AL SORTEIG DE NADAL 2019

Com els ultims dos anys, per a financiar els nostres projectes, materials per a la difusió de les campanes, i encara que som pocs els membres de la nostra Associació, i els recursos són molt llimitats, i com algunes persones ja ens pregunten, hem decidit en vendre lotería per al soterig de Nadal del dia 22 de desembre.

El numero és el 23982 en paperetes i decims. 
Confiem en el teu suport adquirint alguna papereta o decim d’esta lotería, que ja anem a començar a distribuir. 

Si vols col·laborar amb nosaltres, pots posar-te en contacte amb algún campaner o a través del correu electronic campanersdemoixent@hotmail.com