13 de septiembre de 2019

TREBALLS VOLUNTARIS: DE SETEMBRE DE L’ANY PASSAT A AGOST D’ENGUANY

Com cada any, a més dels tocs de campanes per a solemnitzar les festes  Campaners de Moixent hem col·laborat en les tasques de cult de la parròquia per a les festes. Treballs voluntaris per a l’església que cada any resulten mes pràctics i senzills. 

Felipe col·laborar amb el trasllat del anterior Rector de Moixent a la seua nova casa Abadia en la Llosa de Ranes, així com ajudar al nou Rector de Moixent.  En octubre Felipe va llevar els ventiladors que estan en la nau de l’Església.

Per a començar l'advent deixarem la Cova instal·lada amb el pessebre la burra i el bou, i la corona d’advent, alhora que la corona es van posar les cintes verdes; el rètol del “Bon Nadal” en la barana del Cor.  Per la vesprada del dia 24 vam col·locar les figures de les Sagrada Família, igual que en el Betlem que hi havia en el Retaule de Sant Antoni de Pàdua. El xiquet Jesús (gran)  es va col·locar davant de l’Ambó.
Al acabar la missa de nochebuena de la vesprada orientada als xiquets vam entrar a la sagristia els aliments que els xiquets depositen junt al naixement, per a classificar i guardar per als més necessitats.  Per la vesprada del dia 6 de gener vam llevar dits elements i disposar per a acollir les celebracions del temps ordinari. 

Amb motiu del 50 aniversari de la defunció del Rector En José Pellicer vam fer un montatge de fotografíes sobre ell; així com també del 1er Centenari del Sacerdot En Francisco Carreres.  Panel fotografic que primer va estar en l’església i després s’ha col·locat en el Museu Pare Moreno.

Per a la Setmana Santa a més dels voltejos de Campanes i tocs amb la Matraca com altres anys col·laborem amb tasques per a preparar l’església i les celebracions, així com les processons, enguany amb la participacions de Corals s’ha tingut que llevar bancs, ordenar cadires…

Es va preparar l’estendard de la Cofradía la Dolorosa.  Vam apartar els bancs de la Capella del Santíssim per a poder baixar la imatge de Maria al Peu de la Creu. El dijous sant després de la missa vam cobrir la imatge del Crist del Perdó que està en el Presbiteri amb dos teles de color morat. 

El dijous Sant de mati vam ajudar al Rector a preparar el Monument disposant la flor i neteja de la Capella del Santíssim.  Al acabar la missa del dijous Sant vam llevar el mantel del Altar Major.  En les procesons que es van fer per dins de l’església vam estar apartant els bancs de una nau per a poder pasar les imatges.
El dissabte Sant per el mati, com els últims anys, vam dedicar tot el matí a llevar la flor de les andes de les imatges i del Monument i col·locar-les en el Presbiteri per a la Solemne Vigilia Pasqual.  Es va disposar el Ciri Pasqual, el foc, l’Aigua per a beneïr, les candeles,… es va llevar les dos teles de color morat al Crist del Perdó.

Al pujar la imatge de Maria al peu de la Creu al seu lloc el dimarts de l'octava de Pasqua,  vam apartar els bancs i al acabar vam col·locar l’altar al seu lloc així com els mantels i el conopeo de color blanc al sagrari.
El dimecres de nou ens convocarem per preparem el Pal·li per a la processó de “Combregar d’Impedits” per al dia de Sant Vicent Ferrer, i es va guardar el estendard de la Dolorosa. 

Després de les celebracions de la Primera Comunió vam haver de posar totes les cadires al seu lloc habitual i ordenades, ja que poques són les persones que tornen a posar la cadira on estava. 

Amb les primeres calors ja en el mes de juny Felipe va col·locar els ventiladors amb els seus respectius suports.  Acabada la processó del Corpus, vam desmuntar el Pal·li i procedir a guardar-ho en el seu armari corresponent.  Després portarem les peces al quart on està l'armari, i col·locar la tela i les barres ordenades.  I es va canviar el mantel de l’Altar Major.

Per a la festa dels Sants de la Pedra que enguany (després de 18 anys) es tornaba a celebrar en l’Ermita de la Puríssima Concepció en la Casa Rabosa, Felipe en el seu cotxe es va encarregar de portar les imatges per a l’ocasió i després de portarles al Museu Pare Moreno.

Per al dia de difunts vam disposar les cadires per a les reines i dames en les corresponents parts del presbiteri.
Finalitzada la missa de difunts, vespra del Santísim Crist, vam col·locar la imatge del Santísim Crist del Mont Calvari en el Presbiteri (enguany per 7a vegada), per a que els fidels pogueren veure durant la celebració de la missa, sobre uns bancs de fusta.
Després de la missa del Crist abaixarem la imatge a la nau central i comprovarem les llums; i en el Presbiteri, en el mateix lloc on estava el Crist col·locarem també  sobre les andes de S.Pere les Relíquies amb els Bustos de les Santes Úrsula i Córdula amb el pedestal que conté la relíquia en què va morir Sant Pere. 

També prepararem els ciris blancs i rojos per a les ofrenes de les misses de les Santes Relíquies, així l’Arca per a les ofrenes.

Al finalitzar la missa de 10:30 vam guardar els ciris que els fidels havien oferit en dita missa, i preparar més per a la missa de 12.  Al acabar dita missa de 12, vam baixar les andes amb els Bustos que contenen les Relíquies de Santa Úrsula i Santa Córdula baix de la cúpula de la nau per a col·locar els farols i la batería, i vam guardar els ciris de l’ofrena de la missa de 12hs.

El dilluns següent vam tornar al seu lloc els bustos amb les Relíquies de Santa Úrsula i Córdula i el pedestal al seu respectiu lloc, guardem també les andes de S.Pere al trasaltar.  Ordenarem l'Església pel desorde de cadires, tirar les flors que quedaven de l’ofrena de flors que estaven en mal estat.

A més d’aquestes tasques vam preparar per l’ocasió per a les imatges de Sant Vicent Ferrer, Sagrat Cor de Jesús, Sant Pere Apóstol, Assumpció de la Mare de Déu, els Bustos-Reliquiaris de Santa Úrsula i Cordula per a l’Ofrena de Flors; cambiar el conopeo del Sagrari en les ocasions del temps que ho requerix.