30 de mayo de 2019

PRÓXIMAMENT

-En el mes de juny dedicat al Sagrat Cor de Jesús, en Moixent de dilluns a divendres, Exposició menor del Santíssim Sagrament.  Al primer toc de missa volteig de la campana que tiene dedicada.

- En Moixent els diumenges 9, 16 i 23  Campaners de Moixent obrirem el Museu Pare Moreno de Moixent de 18:30hs a 19:30hs

-En Castalla, el 31 de maig i 1 i 2 de juny tridu a la patrona la Mare de Déu de la Soledat i tornada de la imatge al Convent.  Voltejos de campanes

- El dia 12 es Sant Onofre, Patró de l’Alcudia de Crespins i de Estubeny, la festa és sol celebrar el cap de setmana més próxim.  Les campanes d’estos pobles de la nostra Comarca voltejaran en honor al seu Patró.

- El 13 de juny es el dia litùrgic de Sant Antoni de Pàdua.  En Vallada en la capella del Divi Jutge benedicció de pans.

- Els dies 12, 13 i 14 en Moixent, Triduo en honor al Sagrat Cor de Jesús, amb Exposició Major del Santisim Sagrament; i el diumenge 16 la Festa del Sagrat Cor de Jesús, amb processó.  Voltejos de quatre campanes.

 -El dissabte 15, es faran en la misa es faran les vespres de Sant Pere anunciant la solemnitat del Titular de l’Església i Patró de Moixent, on cantara per primera volta un Coro i es repartirán als presents uns Rosaris que tenen les imatges dels Patrons de Moixent: Sant Pere i de les Santes Relíquies.  Volteig de 4 Campanes.

-El diumenge 23  de juny es la gran Solemnitat del Corpus Christ.  Dia gran per a totes les campanes.  Voltejos Generals en Moixent de manera especial la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  Tocs especials en la Catedral de València a les 12 del migdia, i en Ontinyent a les 17 hores.  

- El dia de la Nativitat de Sant Joan Baptiste (24 de juny), en Llanera de Ranes i Vallés voltejaran les campanes en honor al seu Patró.   Este dia es complix En Moixent el 1er Centenari de la defunció del sacerdot moixenti Rvd.En Francisco Carreres Liñana, amb  motiu d’este aniversari es fara un Mig Vol en el primer toc de missa.  

- El dijous 27 de juny, tocs especials de campanes en Santa Maria de Sagunt i en el Col·legi del Corpus Christi de València per ser la Vuitava del Corpus.

- El dia 29 es la Solemnitat dels Sants Pere i Pau.  A Moixent celebrem de manera particular a Sant Pere Apòstol per ser Patró i Titular de l’Església.  Hi han tres imatges del Sant en la Parroquia, una Reliquia de la Creu on va morir, sis pintures sobre la seua vida en el Presbiteri... El nostre campanar té dos campanes dedicades, que la vespra i el dia a més dels Voltejos Generals, sonaran amb més protagonisme per a convocar a les misses i processó. En la Parróquia de Sant Pere de Xàtiva, l’Alqueria de la Comtessa i Massanassa, també voltejaran per ser Patró i Titular.