23 de mayo de 2019

PROGRAMA DE TOCS: RENOVACIÓ DE LES PROMESES DEL BATEIG, MES DE JUNY, ASCENSIÓ DEL SENYOR I PENTECOSTA

RENOVACIÓ DE LES PROMESES BAPTISMALS:  La celebració de la Primera Comunió es pensa que tot són gastos, atordint als xiquets amb gastos,  quan l'essencial és que el xiquet i xiqueta rep Jesucrist.  (Enguany a Moixent sols hi ha un torn de comunions).
A Moixent com a celebració preparatoria a la Primera Comunió està la Renovació de les Promeses Baptismals. Els xiquets i xiquetes que van a comulgar estan rodejant l’Altar Major i son interrogats sobre la seua disposició  de viure com a Cristians i la professió de Fe: Es la Renovació de les Promeses del Bateig.  La missa s'oferix en sufragi de les catequistes difuntes de Moixent.
Com acontecimient local de la vida cristiana, es fa un Volteig de Sant Antoni fins a Santes Relíquies.  Este Volteig de tres campanes es el mateix que s’executa quant s’acaba la celebració de la missa quant es bateja a un xiquet o xiqueta.

Renovació Promeses Baptismals, 25 de maig
- Tres Repics festius d’avís a missa de 11:30. El primer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.


MES DE JUNY – DEDICAT AL SAGRAT COR DE JESÚS: Durant tot este mes l'església celebra la devoció al Cor de Jesús, i que a Moixent compta amb un gran arrelament.
Al finalitzar la Missa de dilluns a divendres hi ha Exposició menor del Santíssim Sagrament, se canta la Oración propia del dia del Corpus Christi,  es resen les Lletanies del Sagrat Cor de Jesús, l’acte de Desagravi, es beneïx amb el copó i es reserva mentres es canta algun cant del Cor de Jesús.
A més es fa un Triduo preparatori per a la Festa, la Solemnitat del Corpus i la missa de festa amb processó, que sol celebrar-se el diumenge próxim al dia del Patró Sant Pere Apòstol; es porta la comunió els primers divendres de mes als malalts e impedits.

La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, volteja de dilluns a divendres  en el primer toc de missa convocant a celebrar l'Eucaristia i adorar Jesús en el Santíssim Sagrament en l'Exposició menor.  


ASCENSIÓ DEL SENYOR:    En la missa de 12, pren el primer grup de xiquets i xiquets la Primera Comunió.  La missa es cantada per el Cor Parroquial de Missa de 10:30.  Abans a les 11:30h els xiquets están en la Capella de la Milagrosa en la Residencia, i d’allí amb el Rector van a l’església per a la celebració de la Missa acompanyats per els pares i familiars i de la Banda de Música.
En la celebració, els xiquets i xiquetes que van a recibir per primera volta a Jesús en l’Eucaristia, intervenen proclamant lectures, oració dels fidels, i en moment de les ofrenes. Les catequistes els donen al finalitzar la missa per part de la Parròquia una Estampa sobre la Iniciació Cristiana. 
Al finalitzar la Missa,  tornen a la Residencia on fan un cant a la Mare de Déu, i l’Associació de la Medalla Milagrosa de Moixent els donen un regal

Vespra de la Ascensió del Senyor, 2 de juny
- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Ascensió del Senyor, 3 de juny
- Tres Voltejos d’avís a missa de 12 amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


PENTECOSTA: És en la litúrgia catòlica la festa més important després de la Pasqua i la de Nadal.  També se li coneix com la celebració de l’Espérit Sant.

Vespra de Pentecosta, 7 de juny
- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Volteig de Sant Jaume i Nieves.
- Volteig General al final de la celebració.


Pentecosta, 8 de juny
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Volteig de Sant Jaume i Nieves. El tercer, Volteig General.