22 de abril de 2019

PROGRAMA DE TOCS: SANT VICENT FERRER I MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS

A la Comunitat Valenciana on es el Patró pirncipal es celebra al dilluns següent a l’octava de Pasqua. Es El dia 29 finalitzaria el Any Sant Vicentí, pel sext centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer.

En el Temple Parroquial de Moixent, en la Capella de les Santes Relíquies està l’imatge de Sant Vicent Ferrer, del segle XVII, que per a este dia es col·loca a la vista dels fidels en el Presbiteri, amb dos ciris (està imatge va ser portada en la Revista de la Junta Central Vicentiana l'any 1994).   En Moixent, desde el 29 de juny de 1955 té un carrer que porta el seu nom amb una lápida que es va descubrir eixe any; en la Capella de la Residencia hi ha altra imatge i en la Casa Rabosa hi ha una Cerámica representant al Sant valencià del ceràmiste Francesc Tos.   El Retaule on ara està la Soledat estava dedicat a Sant Vicent Ferrer amb la seua imatge fins que l’any 1944 es va regalar a la Parròquia la Soletat.

Com a element peculiar se celebra la processó de Combregar d'Impedits, és a dir, es porta la comunió als malalts i impedits que no poden anar a l'església, d'una forma solemne, portant el Santíssim Sagrament baix pal·li, acompanyat del Ajuntament que paga el servei de la Banda de Música “La Constancia”.

L’església en la Pasqua, vol que participem de la Comunió.  Portar la comunió als impedits no significa que se li administre l’unció dels malats. En contra del que la gent pensa, això no comporta res greu, simplement que s’està malalt o impedit, i la Parròquia va a portar-li el Senyor a sa casa.  No és motiu de pena, sinó d’alegria. S’ha creat un ambient tant fúnebre que els impedits i maltats no volen recibir al Senyor.

El Rector ho fa cada primer divendres de mes, però el dia de Sant Vicent és diferent.  A més ix el Copó amb la Comunió per als malants i no com el dia del Corpus Christi que ix la Custodia, per tant es un fet unic durant tot l’any. 

El Rector anuncia en les misses el recorregut de la processó dels combregars, la Policia local co·labora en el transcurs de la processó. Els veïns engalanen els carrers amb plantes, colgadures i teles als balcons,  és una processó en què només participen els hòmens.  
El itinerari previst es: eixida de l’església,  carrer Bosquet, plaça de l'església carrer Sant Bárbera, Sant Francesc, als quatre cantonts, Poeta Gabriel Vila, Sant Albert, Av. Guerrer de Moixent,  Plaça Major, Màrtirs fins a l’església.

El Rector amb el copó que conte les formes sagrades, entra a la casa del malalt per a que prenga el combregar.  Aquest moment és tan solemne que, els acompanyats, amb el ciri a la mà, és detenen, i la banda de Música, que tanca la processó toca l’Himne Nacional.  Al finalitzar la processó amb unes breus paraules del Rector dona la Benedicció i agraïx la participació, motivant la processó explicant el seu significat donant suport als impedits. 

Enguany es celebrara la missa de 10:30 (amb algunes parts en valencià per ser un Sant valencià i universarl) seguida de la processó de combregar.

Per tindre el nostre Campanar una campana dedicada al Santíssim Sagrament (Sagrat Cor de Jesús-Santissim Sacrament) i tractant-se d'una processó Eucarística, dita campana és fa sonar amb més freqüència.

Sant Vicent Ferrer (Patró de la Comunitat Valenciana), 29 d’abril
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Volteig de Sant Jaume i Nieves.  El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Vols de processó:
 - Tres Vols d’avís a processó, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
 •Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu a l’eixir el Santíssim Sagrament del Temple Parroquial
• Durant la processó Volteig de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
• Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu, al pujar la Creu Parroquial per el carrer Màrtirs.MARE DE DÉU DELS DESAMPARTS: Tot el mes de maig està dedicat a la Mare de Déu, però a més, el segon diumenge l'Arxidiòcesi de València celebra a la Patrona de la Comunitat Valenciana i de la ciutat de València: la Mare de Déu dels Desamparats, festa profundament valenciana. 


En l’Església de Moixent té un Retaule amb Altar dedicat en el lateral dret segons s'entra, després del primer de Santa Teresa de Jesús.   En el Retaule hi ha una imatge que es va beneir el dia 9 de setembre de 1956.  Està imatge de la Geperudeta està fundida en la campana Santa Maria Mare de Déu.   És la segon campana seguint a la del Titular en pes, i encara que no és patronal, es veu clarament el gran amor de Moixent a Ella, a més te gravat el seu Anagrama i de tres imatges més de Maria de Moixent. 

La imatge de la Mare de Déu dels Desamparats, la Pelegrina  que presidix els actes allà on és sol·licitada, va vindre a Moixent els dies 13 i 14 d'agost del 2011.
En la plaça de l’església hi ha un plafó ceràmic representant a la Patrona dels Valencians.
Campaners de Moixent baixem l’imatge de la Geperudeta del Retaule on està al Presbiteri per a per a la Festa.


Mare de Déu dels Desamparats  (Patrona de la Comunitat Valenciana), 12 de maig

- Volteig d'avís a missa de 10:30h amb Santa Maria Mare de Déu.