12 de noviembre de 2017

TREBALLS VOLUNTARIS (44): ALLEUGERINT LA SOBRESAGRISTIA

En la sobresagristia quedava encara taulells de cerámica i paviment en el sòl i tot el tàbic amb la porta i el finestral en la sala.
El dia 19 d’octubre Felipe de nou, va tirar a colps de martell el tàbic que dibidia la sala en dos, amb un finestral en el centrel i una porta en un lateral.  Lentament per a evitar colps forts que pogueren provocar algun afonament atés que les bigues de fusta del pes estan passades per la humitat i resulten perilloses.
Una vegada derrocat el tàbic, carregarem les runes en cabassos de goma per a portar-los a l’ecoparc.  Molt de pes i molts viatges.  Molts cabassos però realitzat tot amb molt d’anim i satisfacció al veure ara la gran sala totalment alleugerida i alliberada de pes.
En la part més afonada, prop de la paret, va aparéixer el buit que hi ha entre la paret original i un tàbic que van alçar davant, per a evitar tal volta, les humitats, és un buit al llarg de tota la sagristia i ara es comprén perquè es va tallar l’encaixonat en eixa part, a l’alçar dit tàbic. 

Per a cobrir la bóveda i vigetes de fusta, llavors no hi havia talla, es veu perfectament com hi ha un entramat de canyes en què s’adherix el material per a fer un sostre de superficie plana, és l’antecedent a l’actual talla.  Al mateix temps s’ha descobert el buit que hi ha a l’entrada de la Sagristia entre la talla i el sostre en eixe lloc, ens van dir els majors, hi havia un procediment per a pujar les andes, i així deixar-les en la part de dalt.

Anem arribant al final d’un procés que va començar a finals de l’any 2004 quant el local es mostraba ple de fustes i coses irrecuperables, tant que ni a penes es podía passar i Felipe a anat alleugerint fins a arribar a les vigetes de fusta i l’obra primitiva.  El local queda ara amb el mínim pes, el ja imprescindible, fins que siga intervingut pels obrers.  (La parròquia va demanar una subvenció  a la Diputació de València per a restaurar la sobresagristia, estem a la espera de si ens la concedixen o no).

Continuarem treballant amb la nostra Parròquia.