21 de septiembre de 2017

TREBALLS VOLUNTARIS (43): DURANT L'ESTIU

Abans de la processó del Corpus, vam preparar les andes de Sant Pere i portar la imatge processonal a la Sagristia.  Així com vam preparar el carro i posar la tela roja que la imatge no tenia portadors.
Després de la processó Corpus vam guardar el Pal·li i les barris; també al finalitzar la processó del Cor de Jesús, llevarem dita imatge, i guardarem les andes i vam traure a la nau lateral les andes de Sant Pere amb la imatge

El dia 16 de juny vam col·locar els ventiladors amb els seus respectius suports.

Al dia següent del nostre Patró, llevarem la imatge processonal de Sant Pere i  la vam tornar a col·locar en el lloc que estava, i entrarem les andes a la Sagristia. Després es va canviar el conopeo del Sagrari de la Capella del Santíssim i el mantel de l'Altar major.

Passada la festa de Ntra.Sra.dels Àngels prepararem la celebració de l'Assumpció: la bella imatge que representa la dormició de la Mare de Déu, de l'escultor Virgilio Sanchis que enguany compleix 75 anys, la col·locarem en el Presbiteri, en els mateixos escalons, a fi de com la seua inclinació resultara més fàcilment visible per als fidels.  Acabada la missa de 12 de la dita Solemnitat vam tornar al seu lloc la imatge.

El mateix per a les misses dominicals dels Sants de la Pedra es van traure i guardar les imatges al Presbiteri.

Acabada la missa de 12 dels Sants de la Pedra vam preparar el Reliquiari amb els bustos de Santa Úrsula i Santa Córdula amb el pedestal que conté la Creu on va morir S.Pere, i els suports per als rams de flors per a l'Ofrena.   
Abans de la missa del Funeral per els Difunts vam tornar a la Capella de les Santes Relíquies, els bustos amb les Relíquies de Santa Úrsula i Santa Córdula, així com els rams de flor es van colocar en dita Capella.

Per al dia de difunts vam disposar les cadires per a les reines i dames en les corresponents parts del presbiteri.
Finalitzada la missa de difunts, vespra del Santísim Crist, vam col·locar la imatge del Santísim Crist del Mont Calvari en el Presbiteri (enguany per quinta vegada), per a que els fidels pogueren veure durant la celebració de la missa, sobre uns bancs de fusta.

Després de la missa del Crist abaixem la imatge a la nau central i comprovarem les llums; i en el Presbiteri, en el mateix lloc on estava el Crist col·locarem també  sobre les andes de S.Pere les Relíquies amb els Bustos de les Santes Úrsula i Córdula amb el pedestal que conté la relíquia en què va morir Sant Pere. 
També prepararem els ciris blancs i rojos per a les ofrenes de les misses de les Santes Relíquies, així l’Arca per a les ofrenes.

Al finalitzar la missa de 10:30 vam guardar els ciris que els fidels havien oferit en dita missa, i preparar més per a la missa de 12.  Al acabar esta missa de 12, vam baixar les andes amb els Bustos que contenen les Relíquies de Santa Úrsula i Santa Córdula baix de la cúpula de la nau per a col·locar els farols i la batería, i vam guardar els ciris de l’ofrena de la missa de 12

Passades les festes, el dilluns, llevarem els bustos amb les Relíquies de Santa Úrsula i Córdula i el pedestal al seu respectiu lloc, guardem també les andes de S.Pere al trasaltar, ordenarem l'Església pel desorde de cadires, es va col·locar el conopeu verd en el sagrari i guardar el carro que en les processons del Crist i de les Santes Relíquies no va fer falta utilizar-lo, i la tela roja.

Acabades les festes Patronals hem conclòs també una llarga sèrie d’activitats de carácter voluntari al servici d’eixes celebracions.  Són molts els elements que cal disposar per a eixes celebracions i després retirar-los i guardar-los, i alguns d’ells després  dels voltejos de campanes.  La repetició al llarg dels anys ens facilita l’experiència i realització en les dites tasques, a part de l’interés que posem.