1 de agosto de 2016

VIDA PARROQUIAL (48): FULLET AMB IL·LUSTRACIONS "PARA CONOCER AL PADRE MORENO"

Així es títol el fullet amb il·lustracions i text que es destina sobretot als xiquets i xiquetes de Iniciació Cristiana, però que també resulta útil per a totes les edats, perquè com indica el títol es tracta de fer proxima, i els xiquets i adolescents de totes les generacions de Moixent coneguen la figura del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino.  Els dibuixos ajuden a visibilizar la persona i els aconteciments que es relaten, al mateix temps que resulta una activitat entretinguda i agradable. 

Els dibuixos es de Gontrán Chafer Reig, i el muntatge i relat es de Felipe Sanchis Tarrega que va tindre la inciativa. Anteriorment se li van proporcionar a l’autor dels dibuixos unes indicacions, i a partir de tot això ha sabut recrear amb gràcia, simpatia i fidelitat la figura del Pare Moreno, que en el seu llapis ha cobrat vida, i així revitalitzar la memòria de l’insigne Moixenti Fra Cristóbal Moreno del Camino, que guadix de gran estima i devoció dels moixentins de totes les generacions.

Són 12 pagines en les que hi ha 16 dibuixos amb un relat propi i que tracten d’arreplegar alguns moments més imporants de la vida del Pare Moreno, tractant d’incorporar al lector al que s’esta referint.   Completa el relat amb quatre de les sis pintures sobre el Pare Moreno que estan en el presbiteri de l’Església Parroquial a fi de cridar l’atenció dels méx xicotets i despertar el seu interés per acostar-se a elles per a conéixer-les.
El fullet també oferix els Gojos a les Santes Relíquies perquè tots els tinguen a mà inclus puga servir com a instrument per a orar perquè tots els tinguen a mà, perquè li seguix una Oració al Pare Moerno (la mateix que esta en l’estampa que es publicà l’any 2003 i de la que no queden exemplars).  I per acabar hi ha unes breus notícies sobre les celebracions de la parròquia d’alguns aconteciments del Pare Moreno i les Santes Relíquies.
Els fullets s’ulitizaran en les sessions d’Iniciació Cristiana, i també s’oferixen en la taula on estan les estampes dels Sants de l’Església i la Guia de l’Església a un donatiu de 1 euro.

El Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino, conegut com el Pare Moreno , va nàixer l’any 1520 a Moixent.  Religiós Franciscà, sacerdot, es va distingir com a Predicador, Confessor, Provincial de l’Orde entre 1583-1588), Escriptor de molts llibres de devoció i esperit.  Va morir a València el 7 de setembre de 1603. Les seues restes mortals descansen en Moixent des de el 25 de juliol de 1838 en la Capella de les Santes Relíquies.