5 de noviembre de 2015

AGENDA 2015: FESTA DE MOROS I CRISTIANS A LA MILAGROSA I JESUCRIST REI DE L'UNIVERS

 FESTA DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA MILAGROSA: El cap de setmana que següeix a Tots Sants desde 2008 be celebrant-se a Moixent, uns dies de Festa de Moros i Cristians i entre els actes esta la celebració de l’Eucaristia de Diumenge trasllat de l'imatge a la Residencia i una Ofrena de flors a la Milagrosa. (Del dia 4 al 9 en els primer toc d’avís a Missa voltejara la campana Santa Maria Mare de Déu en honor a la Milagrosa)
Per a conèixer la historia de la festa dels Moros i Cristians que estan dedicades a la Verge Milagrosa i els actes religiosos, la Parrórquia Sant Pere Apòstol de Moixent, va fer una Nota Informativa titulada” Virgen Milagrosa y fiesta de Moros y Cristianos, Nota informativa,” que esta en el Arxiu Parroquial, firmada el 27 de novembre de 2014 dia litúrgic de la Verge Milagrosa, açí hi ha un extracte d’eixa Nota:
Les festes de Moros i Cristians actualment contenen una certa vinculació amb la Fe Cristiana a través de la devoció a la Verge Milagrosa i que s'expressa en els actes que es programen amb una clara expressió religiosa, com el trasllat de la imatge de la Capella de la Residència a l'Església, la Missa Solemne el diumenge en les festes de Moros i Cristians, el trasllat de la imatge a la Residència, i finalment l'Ofrena de flors a la Milagrosa  que està en el pati de la Residencia.

Esta festa va començar l'any 2008 del 6 al 9 de novembre.  En eixe any no s'incloïa cap expressió religiosa però la idea  que es va fer saber a la parròquia era que el projecte de realització de les festes de Moros i Cristians de Moixent incloïen una dimensió religiosa, però inclús estava sense materialitzar.
L'any següent  tal com apareix en el Llibre de Moros i cristians de 2009 en l'escrit del llavors president “a esta Verge Milagrosa.  Des de la Junta Directiva de l’Associació s’ha considerat oportú dedicar un acte a esta Verge que a més de celebrar-se al mes de novembre, ha sigut part representativa de la infantessa de la inmensa majoria dels joves del poble... “   De fet així va ser en la segona edició, se celebrà el diumenge una missa votiva de Moros i Cristians ales 12 hores estant presents les Autoritats Municipals, acabada la qual van realitzar una ofrena de flors a la imatge de la Milagrosa que esta en el pati de la Residència portant una bella Cruz i mitja lluna com a Ofrena de l'Associació, a la que  s'afegia algun ram i cistelles particulars.

Trasllat de la imatge el diumenge a la Capella de la Resdiencia
Foto  Llibre de Moros i Cristians 2015
En 2010 i 2011  se celebrà la Missa a les 12 hores més concorreguda pels membres de l'Associació, amb els seus ambaixadors vestits amb els seus trages de gala per a les ambaixades que se celebraven després de la missa, i a la vesprada, com a gran acte conclusiu de les festes, van programar l'Ofrena de flors amb desfilades festeres.

Per al 2012 es busca la manera de traslladar la imatge de la Milagrosa de la Capella a la Parròquia com a acte fester, i proposen la idea que l'Ofrena de xiquets es faça el mateix dia per a la qual cosa és necessari realitzar-ho el dissabte, atés que el divendres, com es venia fent tradicionalment en el Tridu, ells no poden perquè treballen i tampoc va bé per a la Banda de Música.   S'amplia l'itinerari dels carrers, fent-ho mes llarg.  S'adapta per a açò el Tridu a eixes dates: el primer dia, divendres com no estava la imatge de la Capella, es col·locà en el Presbiteri una imatge més xicoteta, de les que visita els domicilis.  En els 15 dies que la imatge va estar en la Parròquia es va procurar en les misses diàries incluir cants a la Mare de Déu, per a reviure la devoció dels fidels.
A la missa de 12 hores es van col·locar en el Presbiteri rodejant la imatge els estendards de cada “fila” així com les banderes dels ambaixadors.  També la creu i mitja lluna estaven al peu del Presbiteri perquè pogueren apreciar-la els fidels.   Per a tornar la imatge a la Capella de la Residencia es van presentar en l'Església Parroquial els Moros i Cristians, Banda de Música, Sr.Alcalde i membres de la Medalla Milagorsa i de l'Associació de Moros i Cristians amb els seus trages de gala.  A continuació van realitzar l'Ofrena de lfors a la imatge de la Milagrosaque està en el pati de la Residencia.
En les festes de 2013, es va completar el nombre de voltejos de campanes com motiu de la incorporació de la imatge de la Milagrosa a les festes de Moros i Cristians de manera que concorren tres acontecimients: El Tridu en què hi ha volteig al migdia i per a avís de les misses de quatre campanes.  En estos tres dies seguix vinguent el sacerdot Paul i les Filles de la Caridad; Els quinze dies de la setmana que la Mare de Déu seguix en l'Església Parroquial, amb el seu reflex en cants i oracions en les misses vespertines, i que s'incorpora en el primer toc el volteig de la campana Santa Maria Mare de Déu; la Festa de Moros i Cristians, per a la celebració de la qual es toquen quatre campanes tant en la missa com en el trasllat de la imatge a la seua capella de la Residència.

Ofrena de flors el diumenge després del trasllat de la imatge
Foto  Llibre de Moros i Cristians 2015
Per a l'any 2014, el Tridu comença amb el trasllat el dia 25 d'octubre, seguit de diumenge i dilluns, canviant l'antic costum de divendres a diumenge, tenint en compte que el Pare Paúl i les Filles de Caridad s'adapten.  S'ha constatat en els quinze dies que va romandre la imatge en l'Església Parroquial, una major afluència de fidels per al Rosari i l'Eucaristia, que cada dia s'han vist enriquides amb cants, rés del Magnfiicat, pregàries marianes, i alguns dies amb la presència de cantores i les guitarres dels jóvens.
S'ha consolidat així, eixa dimensió religiosa dels Moros i Cristians, per a bé de la pietat cristiana de Moixent cap a la Verge Milagrosa, però també per a les festes de Moros i Cristians, protagonitzades majoritàriament per jóvens i xiquets, i que així, viuen un cert vínccul amb la vida cristiana, com algo programat dins dels mateixos actes festers.

Moros Cristians. Ofrena a la Milagrosa, 8 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 12, de Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.

Vols de trasllat:
 - Tres Vols d’avís a trasllat de 16:30, amb Santa Maria Mare de Déu.
 • Vol al eixir l’imatge de Sant Antoni hasta Sant Isidre i després de Santa Maria Mare de Déu


CRIST REI: La Solemnitat de Crist Rei (desde el Concili Vaticà II) marca el final de l'any Litúrgic: tot el que celebra l'Església s'orienta a Crist com a Senyor de la Història i de l'Univers.   La data varía u oscila entre els dies 20 y 26 de novembre.
Segons el Aleluya del Arxiu Parroquial de Moixent, del dia 30 de novembre de 1952. Després de la Missa de per el mati, en la plaça major es montava un altar, i per a la vesprada una processó amb el Santíssim Sagrament, al arribar a la plaça En José Pellicer llegia l’acte de consagració, després es tornava al Temple amb reserva del Santíssim. 

Vespra de Crist Rei, 21 de novembre
- Tres tocs d’avís a missa de 20.  Repic festiu amb Santes Relíquies i Sant Isidre.  I Vol de
  Sant Jaume i Nieves.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Crist Rei, Santa Cecilia, 22 de novembre
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu, i Vol de Sant Jaume i de Nieves.   
  El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres tocs d’avís a missa de 12.  Repic festiu, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.