18 de enero de 2015

AGENDA 2015: SANT VICENT MÀRTIR, PURIFICACIÓ DE LA MARE DE DÉU I SANT BLAI

SANT VICENT MÀRTIR: És el Patró principal de la nostra Arxidiòcesi de València, el seu martiri consituix l'arrelament primer i definitiu de la Fe en les nostres terres.
L'església sempre ha venerat la memòria dels màrtirs, grans cristians que són per a nosaltres un exemple a imitar, a més de ser els nostres intercessors davant de Déu.
Sant Vicent Màrtir conegut també com Sant Vicenç de la Roda va nàixer a Osca en el segle III i va ser màrtir en València l’any 304.  Diaca del bisbe Sant Valeri de Saragossa.  Fou capturat i torturat en temps de Dioclecià per la qual cosa és venerat com a Sant i màrtir.
Valeri i Vicent foren presos l'any 303 per orde de Dacià i portats a  València.  Valeri fou desterrat i Vicent martiritzat.  Entre els torments que va patir s'esmenta el de la graella, la creu en aspa, el poltre, el fuet, els ganxos de ferro... Finalment, va ser llançat a una masmorra, on va morir. El seu cos va ser abocat a un femer, on els corbs el van protegir perquè les feres no el mengassem. Encara i així, van lligar al cos una mola i el van llençar al Túria; el cos va ser retornat a la ribera i va ser soterrat per altres cristians a la rodalia de la ciutat. Després, els corbs continuaven freqüentant la tomba. En temps de la invasió musulmana, les seues restes van ser traslladades a Portugal. La Reliquia del braç de Sant Vicent arribà el 1970 a la Catedral de València, procedent de la catedral de Bari. Hui es troba exposada a la capella renaixentista de la resurrecció que es troba a la girola de la Seu, tancada per un magnífic pòrtic d'alabastre de tres arcs, on hi ha un bell relleu encarregat per Alexandre VI cap al 1510 per honrar la memòria de Calixt III.

Vicent va ser un dels màrtirs més venerats a l’Europa cristiana.  El seu cult començà a València, Osca i Saragossa, per la vinculació que hi tenien.   En el lloc de València on se suposa que fou martirizat fou construïda l’església primitiva de la Roqueta, per vener-hi les restes del màrtir.  Durant el segle XIII  Jaume I, manà fer-hi una església, un monestir i un hospital, coneguda hui com a Santurari de Sant Vicent de la Roqueta.   Durant el XVIII patí grans transformacions i durant el XIX, amb les guerres carlines, fou parcialment enderrocat. El que encara resta hui dia es troba altament degradat.
Sol aparéixer en pintura amb roba de diaca, amb dalmàtica, amb una creu en asa o una graella; acompanyat per un corb o sostenint una roda de molí, raó per la qual es coneix també com sant Vicent de la Roda.

De Sant Vicent Màrtir, tenim una imatge xicoteta en la Capella de la Milagrosa en la Residència, també en la Capella de les Santes Relíquies hi ha una Relíquia seua en el Reliquiari, i se l'invoca amb els altres Màrtirs i Sants quan es resa les Lletanies del Sants del Reliquiari, fent memòria del testimoni cristià.

Sant Vicent Màrtir, 22 de gener
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santes Relíquies.


PURIFICACIÓ DE LA MARE DE DÉU: El dia 2 de febrer se celebra la festa de la Presentació de Jesús en el Temple, o més popularment la Candelaria.   También es el dia de la Jornada de la Vida Consagrada.

Complint allò que s'ha manat per la llei mosaica, als quaranta dies del seu naixement, Jesús va ser presentat en el temple, alhora que sa mare realitzava la cerimònia de la seua purificació”.
Es recorden les paraules de Simeón, portant candeles a beneir, simbolitzant a Jesús com a llum de tots els hòmens. D'ací ve el nom de la “Festa de les candeles” o el “Dia de la Candelaria”. Estos ciris o candeletes són regalats per la parròquia a tots els assistents a la celebració eucarística en este dia, i en casa crement durant l’any.
La processó es desenvolupa a l'exterior o interior de l'església i els que l'efectuen van amb candeles de cera enceses.
En temps de Jesucrist, 40 dies després que una dona hagués donat a llum, havia d'anar al temple a presentar el nounat als sacerdots i fer una petita ofrena. Hi tenia lloc un ritu de purificació de la mare. Segons la tradició cristiana, com que Jesús va nàixer el 25 de desembre, 40 dies més tard, és a dir, el 2 de febrer, Maria va anar a presentar-lo als sacerdots. La celebració cristiana de la Candelera rememora i recrea aquest fet.
La presentació de Jesús al Temple i la Purificació de Maria és una de les festes més antigues d'entre les tributades a Maria durant l'any. Va ser introduïda a la litúrgia cristiana pel Papa Gelasi I,  l'any 496  com a continuació de diverses tradicions gregues i romanes que se celebraven per aquestes dates. Esta festa ja es celebrava a Jerusalem en el segle IV.
La tradició marca el dia per desmuntar el pessebre i, per tant, el moment en què es dóna per tancat el cicle de Nadal.
Tradicionalment s'ha considerat una data per pronosticar la meteorologia.  El 2 de febrer és el punt mitjà exacte entre l'inici i la fi de l'hivern, per la qual cosa el poble ha fet del dia un observatori de predicció temporal, com es reflecteix en la coneguda dita "Si la Candelera plora, l'hivern és fora; si la Candelera riu, el fred és viu". Tradicionalment s'ha entès que la intenció del refrany és que si el dia de la Candelera plou o no, la primavera tardarà més o menys a arribar. Una altra interpretació, més assenyada, és que si la nit de la Candelera hi ha lluna nova (és a dir, que no es veu, i és quan la Candelera "plora"), és quan la primavera s'avança; si, per contra, hi ha lluna plena, s'entén que la Candelera "riu" i indica que la primavera tardarà més a arribar. Una variant del refrany és "Quan la Candelera flora, l'hivern fora. I si no flora, ni dins ni fora.", relacionant el dia amb la floració.

En Moixent, en l’Agenda Parroquial de 1943 consta que es feia processó claustral.  Està Festa ens fa fixar-nos en la Mare de Déu, per això Voltejara  la campana Santa Maria Mare de Déu.

Purificació de la Mare de Déu, 2 de febrer
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu.


SANT BLAI:  Es el dia 3 de febrer. Sant Blai,
Va ser metge i bisbe de Sebaste en Armènia Minor (actual Sivas, Turquia). Va fer vida eremítica en una cova en el bosc de la muntanya Argeus, que va convertir en la seua seu episcopal. La seva santedat es va manifestar en nombrosos miracles: es diu que va salvar la vida d'un xiquet que s’ofegava al trava-se-li n en la gola una espina de peix i que la seva mare ja li va portar mort mentre conduïen Blai a la presó; per això és considerat l'advocat del mal de coll. En una altra ocasió, Sant Blai digué a un llop que deixarà a un porc que estava atacant. El llop li va fer cas i l'amo del porc, en agraïment va donar menjar a Sant Blai, que estava reclòs sense poder menjar.
Sant Blai és invocat per al mal de gola o de coll  (un refrany popular diu "Sant Blai gloriós, lleva'm la tos", amb variants) i en aquest dia és costum la benedicció d'aliments (pans, pastissos, pomes, cristines, cócs i blaiets, etc.), destinats a guarir persones i animals. Este seria l'origen del costum de beneir les goles el dia de la seua festa el 3 de febrer.
Se'l representa amb un porc, ciris entrecreuats (la seva festa és just l'endemà de la Candelaria), banya, mitra o pinta de cardar.

Sant Blai, té un carrer dedicat, en una de les fatxades del carrer te una ceràmica  representant el Sant, és una costum portar dolços i caramels de rebosteria per a beneir en la missa del Sant per ser Patró de les malalties de la gola. En l’Agenda Parroquial de 1950 consta diu “se da a besar la Reliquia del Santo y se cantan los gozos “antes de la misa se hacen bendecir los panes
En el Presbiteri es col·loca una xicoteta imatge de Sant Blai i la seua Relíquia datada en Roma en 1947 donació del Jesuita Moixenti Luis Tortosa Palop, amb dos ciris. El Rector durant la Benedicció recorre totes les naus del Temple Parroquial aspergint l'aigua beneida sobre els dolços.  
El volteig de campanes son de Sant Antoni fins a Santes Relíquies, per ser Sant de Devoció Popular.

Sant Blai, 3 de febrer
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santes Relíquies. 

- Tres Vols d’avís a missa de 19, de Santes Relíquies.  El tercer Vol amb Sant Antoni hasta Santes Relíquies.