3 de octubre de 2014

AGENDA 2014: VERGE DEL ROSARI, VERGE DEL PILAR I SANTA TERESA DE JESÚS

MARE DE DÉU DEL ROSARI: Es el 7 d’octubre, devoció molt antiga a Moixent.  Hi ha una Imatge del segle XVIII en el Retaule de les Santes Relíquies, que per al dia litùrgic es baixa i és col·loca al Presbiteri; i també en la nau de l’Església hi ha un Retaule amb altar e imatge dedicat a la Mare de Déu del Rosari. El llibre “Relaciones Geograficas, topográficas e histórias del Reino de Valencia” Volumen II, de l’any 1921, entre altres Ermites de Moixent es cita una baix l’adovació de Nuestra Señora del Rosario, sembla que per els alrededors del Bosquet, d’esta Ermita no se sap res. En l'Arxiu Parroquial hi ha un llibre de Confraries de la Mare de Déu del Rosari, fundada  el 21 de gener de 1582, però no es sap quant va desapareixer.
Cada dia de la setmana (exepte les misses dominicals) l’Església de Moixent, abans de la Missa es resa el Sant Rosari.  Amb motiu d’una defunció dies després del soterrar, es celebra tres ressos en sufragi del difunt en el Temple Parroquial. 
Els diumenges del mes d’octubre, mes del Rosari, si el oratge o permitix, en la Gruta del Calvari (on hi ha una imatge de la Verge Milagrosa) a les 8:30 es resa el Sant Rosari.
 
Mare de Déu del Rosari, 7 d’octubre
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu. 


MARE DE DÉU DEL PILAR: El dia 12 trobem altra advocació mariana que te resonancia a Moixent: la Mare de Déu del Pilar.   En el carrer del Raval hi ha un plafó ceràmic que representa al Crist i la Verge del Pilar.  En el Retaule del Presbiteri a ma esquerra segons es mira, s’aprecia l’imatge de la Verge del Pilar realitzada pel escultor Enrique Bellido.   Fa uns anys segons els Aleluyes es feia una Novena en intencio del poeta moixenti Gabriel Vila qui va regalar l’imatge.  
Promouen la festa els membres de la Guardia Civil que la tenen per Patrona, per a la Missa es fan presents amb l’uniforme de gala, acompanyats per altres membres de les forses armades que son moixentins i la Corporació Municipal.  Alguns membres del Cor Parroquial ofereixen el servicí del cant, particularment al final, interprentat l’himne de la Verge del Pilar. 

Mare de Déu del Pilar, 12 d’octubre
- Tres Vols d’avís a missa de 10:30, amb Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb  Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.


Santa Teresa de Jesús:  Te un Retaule (més adornat que els altres com es poden vorer en les columnas), amb Altar dedicat al entrar a l’església a ma dreta.  Sent rector En José Pellicer segons consta en els Aleluyes es feia una Novena a la Santa. Este dia començara l’any jubilar Teresiano que finalitzara l’any que ve este mateix dia, amb motiu del V Centenari del naixement d’està Santa Espanyola i Doctora de l’Església. 

Santa Teresa de Jesús  (Comença l’any jubilar Teresiano), 15 d’octubre
- Tres Vols d’avís a missa de 19,  amb Santes Relíquies.