18 de septiembre de 2014

TREBALLS VOLUNTARIS (28): FESTES PATRONALS

El mes d'agost reclama una generosa dedicació en els treballs per a disposar les celebracions que centren estos dies.

Passada la festa de Ntra.Sra.dels Àngels prepararem la celebració de l'Assumpció: la bella imatge que representa la dormició de la Mare de Déu, de l'escultor Virgilio Sanchis, la col·locarem en el Presbiteri, en els mateixos escalons, a fi de com la seua inclinació resultara més fàcilment visible per als fidels.  Acabada la missa de 12 de la dita Solemnitat vam tornar al seu lloc la imatge, perquè immediatament calia preparar les imatges dels Sants de la Pedra, que també vam disposar en el Presbiteri.

Guardades després les imatges dels Sants Abdó i Senén el següent va ser ocupar-nos del Reliquiari amb els bustos de Santa Úrsula i Santa Córdula amb el pedestal que conté la Creu on va morir S.Pere, i els suports per als rams de flors per a l'Ofrena.   Enguany els rams han durat més temps de manera que per al dia del Funeral de Difunts els col·locarem amb els suports en les dos bases laterals del Presbiteri davant de l'Ambó i la Pila Baptismal i van romandre allí fins passats totes les festes.

Per al dia de difunts vam disposar les cadires per a les reines i dames en la part de l'ambó però per al dia del Santíssim Crist va caldre passar-los a la part de la Pila. En la part de l'Ambó el dissabte 23 col·locarem la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, sobre uns bancs de fusta a  altura perquè la imatge no resultara excessivament elevada en el Presbiteri.
Després de la missa del Crist abaixem la imatge a la nau central i en el Presbiteri, en el mateix lloc on estava el Crist col·locarem també  sobre les andes de S.Pere les Relíquies amb els Bustos de les Santes Úrsula i Córdula amb el pedestal que conté la relíquia en què va morir Sant Pere. 
Aprofitem estos treballs per a mantindre la neteja de les imatges i així evitar el deteriorament

Entre dissabte i diumenge vam preparar l'ofrena de ciris que realitzen els fidels, i que progressivament hem millorat en la seua disposició.
Passades les festes , el dilluns, llevarem els bustos amb les Relíquies de Santa Úrsula i Córdula i el pedestal al seu respectiu lloc, guardem també les andes de S.Pere al trasaltar, ordenarem l'Església pel desorde de cadires, i abaixem el tauler per a la Catequesi, llevarem el panell sobre les fotos de En Antonio Ricardo Marín Gomez i col·locarem unes fotos sobre la Consagració de l'Altar Major (que complix 50 anys de la seua Consagració), Consagració de l'Església (fa 25 anys) i també de la Coronació Canònica de les Santes Relíquies (fa 25 anys).

Sempre realitzem estes tasques amerats amb les suors dels voltejos solemnes d'estos dies. Tot açò suposa un esforç més després de voltejar les campanes però tenim l'avantatge que amb il·lusió i tindre un bon grup de campaners ens resulta més pràctic, còmode i coincidim a fer-ho amb generositat para bé de la nostra església i el poble