14 de mayo de 2016

AGENDA 2016: SANTÍSSIMA TRINITAT, CORPUS CHRISTI, I MES DE JUNY

SANTÍSSIMA TRINITAT.   El diumenge següent a Pentecosta, com resumint el misteri diví tota l'obra de la redempció, des de l'Advent a la Pasqua se celebra la solemnitat de la Santíssima Trinidat: el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, tres persones i un únic Déu verdader.
En el Arxiu Parroquial de Moixent en el llibre de la Visita Pastoral de 1819, en un tros de paper xicotet, es fa referencia a una Confraria de la Santíssima Trinitat fundada l’any 1874, però no tenim més dades.
El diumenge de la Satíssima Trinitat dia 22 de maig, coincidix amb el día litúrgic de Santa Rita.  En Moixent hi ha una xicoteta imatge de la Santa de l'any 1957 i que per a este dia es col·loca en el Presbiteri.

Vespra de la Santíssima Trinitat, 21 de maig
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Santíssima Trinitat, 22 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves. El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Repics d’avís a missa de 12, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


CORPUS CHRISTI: es una festa destinada a venerar l'eucaristia, és una festa mòbil dins del calendari litúrgic  que la situa el dijous següent a l'octava de Pentecosta
Foto. Facebook Ajuntament de Moixent any 2015
En Moixent abans quant la Solemnitat es celebraba el Dijous amb horari de misses de diumenge amb la processó i solia començar el Novenari al Cor de Jesús, i el Dijous de la Octava es celebrava una processó fins l’any 1955.  Desde 1990 la Solemnitat del Corpus Christi es celebra el Diumenge.
Enguany el Sagrari de metall de l’orfebre Agustin Devesa Olmos realitzat en 1941, donació a la parroquia per José Vicente Iñesta Albert, i que te relleus eucaristics, complix 75 anys.

A més de les celebracions Eucaristiques, a les huit de la vesprada, se celebra des de molt antic una processó amb el Santíssim Sagrament perquè esta prescrit que la processó de l’Eucaristia s’ha de fer abans d’amagarse el sol. És la processó més religiosa de totes les que se realitzen a l'any, no es trau una imatge sinó a Jesucrist mateix en l'Eucarístia. És una manifestació de fe i d'amor a Crist sagramentat. 
Els fidels particularment els xiquets i xiquetes que s’han incorporat a l’Eucaristia en la Comunió es tornen a vestir de tratge d’eixa primera comunió i van davant de la Custòdia. Alguns balcons per on transcorre la processó apareixen engalantas amb colgadures.  Acompanyant al  Santísim baix Pal·li,  van les Autoritats del Poble i la Banda de Música que el Rector convida amb uns mesos abans i que després agraïx la seua participació. 

Els fidels preparen una tauleta per a col·locar la Custòdia i adorar publicament uns minuts a Jesús present en l’Eucaristia. La processó es deté en les “estacions” o “tauletes” del recorregut, hi han quatre (una en el carrer major, dos en el Venerable Pare Moreno, una en la Plaça de l’Església).  La tauleta esta meravellosament guarnida de tovalles, flors, plantes, de verd aromàtic de la serra (romer, timó, prevella…), el Sacerdot deixa la Custòdia en la “tauleta” i es posa de genolls i tots canten i pregen. 
Durant el trajecte de la processó es repeteix diverses vegades  la jaculatoria que s'ha repetit diverses vegades "Lloat siga el Santíssim Sacrament de l'Altar".  Al arribar a l'Església s'adora al Santíssim, un cant d'acció de gràcies,  l'oració de desagravi, el Rector beneïx amb la Custodia i es reserva. 

En la Solemnitat del Corpus Christi també es celebra el día de la Caritat: día grandisim per a les Campanes. Per a tant gran festa, Voltejen totes les Campanes, si be, hi ha una que te una funció més asidua en solitari per estar dedica al Santíssim Sagrament: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, que a més de tindre gravada  la Custòdia de Moixent que procedeix del Convent de Franciscans, en l'epígraf del mig peu te l’inscripció: "Alabado sea el Santisimo Sacramento de l'Altar"; i la campana Titular, Sant Pere Apòstol, també te fundida una gran Custòdia.

Vespra del Corpus Christi, 28 de maig
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig General.

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Volteig de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Volteig General al final de la celebració.

Corpus Christi, 29 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament. El tercer toc Volteig General. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig General al final de la celebració.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
 •  Volteig General a l’eixir el Santíssim Sacrament del Temple Parroquial
 • Durant la processó Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Volteig General, al pujar el Santíssim per el carrer “Màrtirs”.
•  Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament i Sant Pere Apòstol al entrar el Santíssim a la Parròquia.
• Volteig General, al finalizar la processó.


MES DE JUNY – DEDICAT AL SAGRAT COR DE JESÚS: Durant tot este mes l'església celebra la devoció al Cor de Jesús, i que a Moixent compta amb un gran arrelament.
Al finalitzar la Missa de dilluns a divendres hi ha Exposició menor del Santíssim Sagrament, se canta la Oración propia del dia del Corpus Christi,  es resen les Lletanies del Sagrat Cor de Jesús, l’acte de Desagravi, es beneïx amb el copó i es reserva mentres es canta algun cant del Cor de Jesús.
A més es fa un Triduo preparatori per a la Festa, la Solemnitat del Corpus i la missa de festa amb processó, que sol celebrar-se prop del del dia del Patró Sant Pere Apòstol, al final de mes; es porta la comunió els primers divendres de mes als malalts e impedits.

La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, volteja de dilluns a divendres  en el primer toc de missa convocant a celebrar l'Eucaristia i adorar Jesús en el Santíssim Sagrament en l'Exposició menor.