25 de febrero de 2016

POESIAS CON MIRADA RELIGIOSA MOIXENTINA (11)

NOSTRA CAMPANA GROSA

Soltant sa llengua potent,
Triunfal mil nótes desgrana,
La melodiosa Campana
Del Campanar de Moixent.
Ens inspira sinfonia,
Que al cor ompli de content,
Canta en inmensa alegria
El náixer clar del bell día
De les festes de Moixent.
En tan agradable ambient,
Vibra voltant el batall
De la Campana Gloriosa,
I sa musica armoniosa,
Roda per el monte i vall
Perdense en el llunt confi
El verdader moixenti,
Extasiat, atenció posa,
Per a oir el cant tiomfal
De alegria excepcional,
De NOSTRA CAMPANA GROSA.(Autor: Gabriel Vila Vila)