26 de noviembre de 2013

LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA CONCEDIX A l'ASSOCIACIÓ CAMPANERS DE MOIXENT UNA SUBVENCIÓ PER A RESTAURAR LA SARGA

Campaners de Moixent ha rebut per a la Restauració del Patrimoni Moble de 2012 una subvenció de 3.500 euros, per a restaurar la Sarga del Reliquiari, segons el Butlletí Oficial de la Diputació del dia 7 de novembre. El cost del projecte és de 3.565,67, per tant Campaners de Moixent assumirà el 65,87 restant.
És la tercera subvenció que recibim, esta vegada per al patrimoni moble per al nostre poble de Moixent.  La primera si recordeu va ser per a la imatge de la Mare de Déu dels Àngels, li va seguir el programa d'actes de la Setmana Santa i ara es tracta de la Sarga del Reliquiari


La Sarga està firmada pel seu autor: H.Romero Orozco, l'any 1896, té una mesura de 2'46 x 1'19cm.  La Sarga o Expositor del Reliquiari, està actualment en la Sagristia i a simple vista s’aprecia el seu gravíssim deteriorament, amb clevills en la tela, despreniments de la pintura, el marc bastidor esta en mal estat, plena de pols i brutícia, inclús amb taques.  És una pintura sobre tela, s'utilitzava per a la litúrgia, la recuperació i conservació d'una Sarga per haver perdut el seu ús i per la tècnica utilitzada, és important perquè poques obres d'este estil es conserven.

Sarga per darrere
Apareix el Reliquiari en més relíquies què actualment té, entre elles un bust amb relíquia de Sant Joan de Ribera, que es va perdre en la Persecució Religiosa; a més algunes relíquies després de la Guerra Civil es van destinar a altres Parròquies per a consagrar els seus altars.  El remat és diferent de l'actual, i el Reliquiari esta sobre una taula roja i de fons apareix un cel amb núvols i quatre querubins.   
El 27 d’abril de 1896 es va fer trasllat de les Relíquies d’una anterior urna a l’actual, i s’aprofitaria per a col·locar el bust amb Reliquia de Sant Joan de Ribera, que segons el Llibre de Capitols de l’Arxiu Parroquial en una Acta del dia 22 d’octubre de 1857 (página 255) fa referencia a l’entrega del difunt Rector En Jose Parra y Blat d’uns objectes i “el busto del Beato Juan de Ribera que tiene en pecho la reliquia de dicho Beato que se la dio al Sr.Parra siendo colegial de Corpus Christi por haber tomado partes en la exhumación del Beato Patriarca á consecuencia de su Beatificación para que quede colocado en el Altar de las Santas Reliquias”·. 
(La Reliquia actual la va regalar a la Parròquia per els anys 1940 Leonardo Carreres Liñana, que la recibi de mans del germà de son pare i com ell nascut a Moixent: Francesc Carreres Liñana, sacerdot (1882-1919) que va estar des de becari fins a sacerdot, professor i prefecte del Col·legi del Corpus Christi). 

Foto Arxiu Parroquial.  S'aprecia
la part de baix de la Sarga,
en la Fornicula de la dalt del Reliquiari
La Sarga s'usava per a cobrir el Reliquiari (que conté les Relíquies portades a Moixent en 1587 des de Roma pel Pare Moreno), en el Retaule de la Capella de les Santes Relíquies.    De manera que a l'entrar en la Capella es veia habitualment la pintura que li representa.  Quan es descobria el Reliquiari per a poder veure-ho i venerar-ho es cantaven els Goigs a les Santes Relíquies,  hi havia un mecanisme que permetia pujar la Sarga.  Amb tant de pujar i baixar no és rar que haja patit tants desperfectes. 
Quan al juliol del 2012 es va netejar el Retaule per mitjà d'un andamit es comprova que darrere del Retaule encara esta la “curiola” per on pasava la corda, i la porta xicoteta per a estirar la corda esta invisible al costat dret segons es mira al magnifique Retaule, que segons pareix procedix de l'anterior església parroquial. 
Per què es desinstal·la del Retaule i ara esta sempre exposat el Reliquiari?   Probablement a més del seu mal estat, no resultaria practic de pujar i baixar, i més si en alguna ocasió era el mateix Sacerdot celebrant qui ho feia.  Es va llevar sent Rector En Antonio R.Marín (actual Canonge de la Seu de Xàtiva). 

El periòde de Restauració es de tres mesos, i una vegada restaurat el Expositor per l'empresa d'Algemesí “Art i Restauració” tenim pensat exposar-la degudament en el Museu Pare Moreno, ja que no pareix probable, ni adequat tornar-la a la seua funció original en el Reliquiari, perquè els fidels s'han acostumat a tindre-ho a la vista, i de fet en les misses dominicals és molt nombrosa l'afluència dels fidels per a pregar i estar uns moments de silenci en la Capella de les Santes Relíquies.
El Museu Pare Moreno on tenim pensat exposar-la, Campaners de Moixent i en concret el seu President, realitza l'encàrrec de custodiar i responsabilitzar-se de tot el tema del Museu. 

Darrere del Retaule de la Capella,
on es veu la "curiola"
El Rector En Antonio, ja ho ha anunciat en les misses Dominicals (16-17 de novembre) felicitant i agraint la llavor de l’Associació Campaners de Moixent, i la “seua preocupació per recuperar el patrimoni religiós, cultural i artístic de Moixent”.  Alguns xiquets en les seues catequistes es van apropar a vorer la Sarga de prop mentres la catequista explicava el funció que complia.

Ací podeu vorer la noticia en la Televisió Comarcal La Costera: http://www.youtube.com/watch?v=BaqPYDWL7UI

Campaners de Moixent tenim una gran satisfacció al poder col·laborar al bon estat d'elements patrimonials tan volguts pels Moixentins donat la seua gran significació en la història de la pietat cristiana, i evitant el seu total deteriorament i perduda.  Reconeixem a més que sense estes ajudes públiques, la Parròquia actualment amb les obres que està duent a terme, no podria realitzar ni esta ni altres restauracions pendents i urgents.