26 de julio de 2013

AGENDA 2013: FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

Es desconeix quant sorgix esta devoció a la Mare de Déu dels Àngels, ja que segons un document de l'Arxiu Parroquial de l'any 1872  el Raval feia una festa a Sant Sebastià, festa que ha sigut substituida per la Mare de Déu del Àngels.
El carrer Raval també te un plafó ceràmic on es representa a la Mare de Déu i a Sant Francesc d'Assís.
L'imatge que traslladen els festers a la Parròquia per a celebrar la Missa de la festa, va ser restaurada l'any 2011  per l'Associació Campaners de Moixent gràcies a una Subvenció de la Diputació de València. 
Aunque el dia Litúrgic de la Mare de Déu dels Àngels és el dia 2 d’agost, la festa del carrer del Raval, celebra  a la seua Patrona, el diumenge mes pròxim.  Enguany es el diumenge dia 4.  Este diumenge en la missa de 12, els festers del Raval acompayen l’imatge fins l’Església Parroquial per a la celebració de l’Eucaristia.  Per ser festa de carrer, correspon les campanes de Sant Antoni fins a Sant Isidre, i al ser festa Mariana, sona en solitari la campana Santa Maria Mare de Déu en distints moments.  
També este dia, es compleix el 50 aniversari de la mort del Prevere En Arcadio Nadal Talens, Rector que va ser de Moixent (1930-1942), es pregara per Ell i es fara un Mig Vol en el tercer toc de la missa de 10:30.

Vespra de la Festa de la Mare de Déu dels Àngels, 3 d’agost
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre. 
• Vol de Santa Maria Mare de Déu.

- Vol al final de la celebració de 20, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.
• Vol de Santa Maria Mare de Déu.


Festa de la Mare de Déu dels Àngels.   (50 aniversari de la mort del Prevere En Arcadio Nadal Talens)4 d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu, i en el tercer toc Mig Vol

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Sant Antoni hasta Sant Isidre.  El segon i
  tercer toc Vol amb Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre a l’eixir l’imatge del Temple Parroquial.