20 de febrero de 2013

EN EL PROGRAMA DE LA SETMANA SANTA DE MOIXENT

Progressivament augmenten en el Programa Oficial de la Setmana Santa, les indicacions sobre els tocs de Campanes i la Matraca que Campaners de Moixent realitzem en la dita setmana, com heu pogut apreciar en l’anterior notícia.  Ens plena de satisfacció i ho agraïm.  També apareix en el programa i cartells el logotip de la nostra Associació.  Tot açò ens alegra, perquè expressa un reconeixement a la important labor que aportem amb motiu dels misteris de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist i que si bé els Confrares conclouen la seua aportació associativa en la Clausura de la Setmana Santa que seguix a la Processó del Encontre, nosaltres com a Campaners seguim la nostra labor, molt intensa, durant tot el temps de la Pasqua, perquè són molts els tocs per a l'Ascensió del Senyor, Pentecostés, Santíssima Trinidad, Corpus, Triduo al Sagrat Cor de Jesús i la Solemnitat del nostre Patró i Titular Sant Pere Apòstol.  I en veritat per a nosaltres eixa aportació és el que compta, perquè actuem des del Campanar per al nostre poble de Moixent, però també ens agrada eixe senzill reconeixement reflectit en els Programes.  Moltes gràcies a la Junta de Setmana Santa de Moixent!.