22 de agosto de 2013

AGENDA 2013: EN LEONARDO GASSÓ I SANT RAMON NONAT

En Leonardo Gassó López, MÀRTIR: El 27 d'agost de 1936, van traure de s’ha casa davant de l'Església al Pare Jesuïta En Leonardo Gassó López, de 70 anys.  Després de dedicar tota la seua vida a les missions, llavor en la que va elaborar la gramàtica de una llengua nativa de Panamà, va coronar la seua vida morint màrtir dient "Viva Cristo Rey".  El carrer “Màrtirs” esta dedicat als Màrtirs de la Persecució Religiosa.  L’Església de Moixent li recorda fent menció durant la Missa, i les Campanes en particular Santes Relíquies recorden el testimoni martirial del moixenti En Leonardo, unit-se a eixe record edificant.

En Leonardo Gassó López, Màrtir, 27 d’agost
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santes Relíquies.
 
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.


Sant Ramón Nonat: El dia 31, ultim dia d'agost, l'Església celebra a Sant Ramon Nonat.  Fins fa poc es feia una Novena al màritr.  Té dedicat un carrer en el barri de Santa Anna, els quals tenen una xicoteta imatge que eixe dia es porta a l'església i es col·locda junt a la seua Relíquia en el Presbiteri.  Este dia Voltejara Santes Relíquies, campana que celebra la santedat dels que han seguit heroicament a Jesucritst: els sants; o bé han donat el máxim testimoni de fe: el martiri.  

Sant Ramon Nonat, 31 d’agost
- Tres Vols d’avís a missa de 20,  amb Santes Relíquies.